skip to Main Content

Praca: Kontroler skarbowy


Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 77187

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji

 • praca związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, wymagająca koncentracji, dokładności

 • obsługa innych urządzeń biurowych

 • na stanowisku występuje oświetlenie sztuczne, sufitowe górne oraz naturalne dzienne - okna

 • narzędzia pracy: komputer, drukarka, telefon, faks, kserokopiarka, niszczarka

 • praca w budynku przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.


 

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania podatkowe w drugiej instancji w zakresie prowadzonych przez urząd postępowań w pierwszej instancji
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na skargi do sądu administracyjnego, odpowiedzi na pisma procesowe, opracowuje wnioski o wniesienie skarg kasacyjnych oraz udział w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 • Prowadzi postępowania w zakresie wymierzenia kar pieniężnych, o których mowa w ustawie z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych, z wyjątkiem określonych w art. 89 ust. 1 pkt. 5 i 7 tej ustawy
 • Prowadzi postępowania określone ustawą z dnia 09.03.2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, w zakresie nakładania kar pieniężnych na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy oraz występuje z wnioskiem o orzeczenie przepadku na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy
 • Orzeka w zakresie trybów nadzwyczajnych w zakresie postępowania podatkowego
 • Ewidencjonuje dokumenty źródłowe w systemach informatycznych
 • Współpracuje przy realizacji zadań z komórkami organizacyjnymi urzędu i jednostkami organizacyjnymi KAS

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze lub co najmniej 1 rok doświadczenia w zarządzaniu projektami
 • Znajomość zagadnień podatkowych i celnych: ustawa z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, ustawa z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodym od osób prawnych, ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług , ustawa z 19.11.2009 r. o grach hazardowych.
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niewykonywanie pracy w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 2141) ani niewspółpracowanie ze wskazanymi organami bezpieczeństwa państwa
 • Umiejętność argumentowania - konieczna jest asertywność oraz umiejętność przekonywania. Może być wymagana umiejętność konsultacji kwestii drażliwych.
 • Umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji)
 • Swoboda w wypowiadniu się na piśmie
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Firma: Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
 • Miejsce pracy: małopolskie / Kraków
 • Opublikowano: 2021-05-05

 • Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji, - praca związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, wymagająca koncentracji, dokładności,...

Firma: Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
 • Miejsce pracy: małopolskie / Dąbrowa Tarnowska
 • Opublikowano: 2021-04-30

 • Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji, - praca związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, wymagająca koncentracji, dokładności,...

Firma: Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
 • Miejsce pracy: małopolskie / Kraków
 • Opublikowano: 2021-04-30

 • Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji, - praca związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, wymagająca koncentracji, dokładności,...

Firma: Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
 • Miejsce pracy: małopolskie / Kraków
 • Opublikowano: 2021-04-30

 • Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji, - praca związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, wymagająca koncentracji, dokładności,...