skip to Main Content

Praca: Młodszy asystent w inspektoracie


Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Krakowie
Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy asystent w inspektoracie
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 47137

Warunki pracy

budynek nie przystosowany do pracy osób niepełnosprawnych
wyjazdy w teren, kontakt z materiałem zakaźnym, praca w zespole, precyzja i samodzielność w wykonywaniu zadań, narażenie na stres

Zakres zadań

 • sprawowanie nadzoru nad wykonaniem zadań przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii w zakresie planowania oraz realizacji badań monitoringowych w kierunku wykrywania i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zadań przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii w zakresie planowania i realizacji programów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt podlegających zwalczaniu, w szczególści: salmonollez drobiu, HPAI, HD i innych chorób drobiu
 • nadzór nad wykonywaniem zadań przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii w zakresie ochrony zwierząt
 • nadzór nad wykonywaniem zadań przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich
 • prowadzenie sprawozdawczości i analiz w wyżej wymienionym zakresie
 • Nadzór nad monitoringiem TSE

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego Zdrowia i Ochrony Zwierząt
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • obsługa podstawowych urządzeń komputerowych
 • znajomość j. angielskiego w stopniu co najmniej dobrym
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MC Office
APLIKUJ TERAZ

Back To Top