skip to Main Content

Praca: Negocjator Terenowy


Chcesz pozostać sobą, a jednocześnie poszukujesz wyzwań? Chcesz osiągać sukcesy? Świetnie trafiłeś! W Cross Finance inwestujemy w ludzi, którzy chcą się cały czas rozwijać, stawiają sobie cele i je realizują, a przede wszystkim lubią pracować w zgranym zespole. Czym się zajmujemy? Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie obrotu wierzytelnościami, obecnie do naszego zespołu prowadzimy rekrutację na stanowisko:

Negocjator Terenowy
Miejsce pracy: woj. małopolskie

Miejsce pracy: Cała Polska (Ty wybierasz rejon, gdzie chcesz pracować)

Forma współpracy: Jeśli masz już pracę, prowadzisz działalność gospodarczą i jesteś
zainteresowany podjęciem dodatkowej pracy - oferujemy Ci możliwość współpracy z nami na część
etatu. Jeżeli posiadasz doświadczenie, poszukujesz nowych wyzwań i zależy Ci na pełnym etacie –
jesteśmy w stanie Ci to zaoferować.


U nas nie ma zakazu konkurencji

 

Zadania podejmowane w zakresie współpracy:
 • Prowadzenie negocjacji bezpośrednich i telefonicznych
 • Aktywne poszukiwanie i utrzymanie kontaktu z Klientem
 • Wykonywanie dokumentacji zdjęciowej miejsca przeprowadzonej wizyty
 • Analiza sytuacji finansowej Klienta i przedstawianie propozycji ugodowych spłaty zadłużenia
 • Wykonywanie zleconych czynności pomocniczo – administracyjnych
 • Terminowe realizowanie powierzonych zadań
 • Utrzymywanie wysokiego poziomu jakości pracy
 • Bieżące raportowanie wykonanych czynności
Wymagamy:
 • Doświadczenia w windykacji bezpośredniej
 • Posiadania własnego samochodu, telefonu komórkowego oraz komputera
 • Wysoko rozwiniętej zdolności negocjacyjnej, analitycznej i interpersonalnej
 • Bardzo dobrej organizacji pracy
 • Wysokiej kultury osobistej
 • Niekaralności
Czeka na Ciebie:
 • Atrakcyjny system premiowy
 • Praca w zgranym zespole
 • Szkolenia i rozwój osobisty
 • Prywatna opieka medyczna
 • Karta multisport
 • Elastyczny czas pracy
Prosimy o umieszczenie w treści aplikacji następującego oświadczenia:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Cross Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-350) przy ul. Chłopskiej 53 moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych oraz podczas ewentualnej rozmowy rekrutacyjnej dla celów realizacji obecnego procesu rekrutacji.
Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Cross Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-350) przy ul. Chłopskiej 53 moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych oraz podczas ewentualnej rozmowy rekrutacyjnej dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych Cross Finance Sp. z o.o.

KLAUZULA INFORMACYJNA CROSS FINANCE SP. Z O.O.
Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z udziałem w procesie rekrutacji:Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CROSS FINANCE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-350), ul. Chłopska 53 (dalej: CROSS).
Z CROSS można się skontaktować pisemnie na ww. adres. W CROSS wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@crossfinance.pl lub pisemnie (na ww. adres z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”) we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.
Pani/Pana dane będą przetwarzane przez CROSS w następujących celach (i na następujących podstawach):
1. zależnie od rodzaju umowy, która ma zostać zawarta w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji:
w przypadku umowy o pracę: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z rekrutacją i zawarciem umowy o pracę;
w przypadku umowy cywilnoprawnej: w celu podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem tej umowy i związanej z tym komunikacji (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
1. w każdym przypadku także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu realizacji i w zakresie wynikającym z uzasadnionych interesów administratora, za które to interesy uznajemy w szczególności obronę przed roszczeniami, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej,
2. w zakresie wykraczającym poza dane przetwarzane na podstawach z pkt. a) – b) powyżej – na podstawie Pani/Pana zgody (tj. na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu realizacji procesu rekrutacji.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do końca najdłuższego z następujących okresów (chyba, że dojdzie do Pani/Pana zatrudnienia): (i) okres niezbędny do przeprowadzenia danej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody – także przyszłych rekrutacji na takie samo lub podobne stanowisko, (ii) okres wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, (iii) okres realizacji wyżej opisanych interesów administratora. Jednakże w przypadku danych przetwarzanych wyłącznie na podstawie zgody, dane te będą przetwarzane najpóźniej do chwili jej wycofania.
Odbiorcami Pani/Pana danych będą lub mogą być: pracownicy i współpracownicy CROSS, kontrahenci, w tym dostawcy usług informatycznych, pocztowych i kurierskich oraz archiwizacji, profesjonalni doradcy, podmiot i osoby zapewniające kontrolę dostępu do pomieszczeń CROSS, organy administracji publicznej, sądy i inne organy wymiaru sprawiedliwości.
Podanie i umożliwienie CROSS przetwarzania Pani/Pana danych (poza przetwarzanymi wyłącznie na podstawie zgody) jest wymogiem umownym (jest niezbędne do zawarcia z Panią/Panem umowy o pracę lub współpracę), a w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę także wymogiem ustawowym (w zakresie określonym w 221 Kodeksu pracy). Niepodanie przez Panią/Pana danych w tym zakresie skutkowałoby brakiem możliwości zawarcia umowy.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz ich sprostowania, a także – z uwzględnieniem ograniczeń uregulowanych przepisami prawa (w tym RODO) – ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie Pani/Pana zgody, przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania ich w powszechnie używanym formacie w celu ich przesłania innemu administratorowi.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Firma: Capgemini
 • Miejsce pracy: małopolskie / Kraków
 • Opublikowano: 2020-11-30

 • Recruitment process for this position and onboarding trainings are conducted online. What do you need to start?Experience in O2C area  Fluent German skillsGood analytical skills  Ability to enhance process and...

Firma: Capgemini
 • Miejsce pracy: małopolskie / Kraków
 • Opublikowano: 2020-11-30

 • Recruitment process for this position and onboarding trainings are conducted online. What do you need to start?Experience in O2C areaGood English skills (at least B2) and fluent Dutch skills (at least C1) are essentialGood...

Firma: Kredyt Inkaso S.A.
 • Miejsce pracy: małopolskie /
 • Opublikowano: 2020-11-19

 • podejmowanie czynności windykacyjnych w terenieprowadzenie negocjacji z dłużnikami oraz windykacja zaległych płatnościdbanie o terminową realizację powierzonych zadańterminowe sporządzanie raportów...

Firma: BEST S.A.
 • Miejsce pracy: małopolskie /
 • Opublikowano: 2020-11-18

 • windykacja należności poprzez aktywne poszukiwanie i utrzymywanie kontaktu z Klientami,analiza sytuacji zadłużenia, dobór najlepszych produktów i rozwiązań prowadzących do spłaty,wsparcie sprzedaży zabezpieczenia...

Back To Top