Rynek pracy w województwie małopolskim

praca Małopolska

Z danych zebranych w 2016 roku przez Wojewódzki Urząd Pracy wynika, że rynek pracy w województwie małopolskim odnotował znaczny wzrost w wielu dziedzinach, oprócz oczywiście stopy bezrobocia, która ostatnimi czasy uległa znacznemu spadkowi. To rokuje zdecydowanie pozytywnie zwłaszcza dla młodych osób, które tuż po studiach lub nawet w ich trakcie, myślą o wejściu na rynek […]

Czytaj dalej


Krynica-Zdrój

krynica-zdroj

Krynica-Zdrój nazywana także Krynicą Górską należy do powiatu nowosądeckiego w województwie małopolskim, jest także siedzibą gminy miejsko-wiejskiej noszącą taką samą nazwę. Końcem 2013 roku miasto liczyło 11 361 mieszkańców, z czego ponad 61 procent ludności to osoby w wieku produkcyjnym. Na każde 1000 mieszkańców Krynicy pracuje 320, co stanowi znacznie większą wartość niż w województwie małopolskim, […]

Czytaj dalej


Województwo małopolskie

praca w województwie małopolskim

Województwo małopolskie położone jest w południowej części Polski, od południa graniczy z Republiką Słowacką, od wschodu z województwem podkarpackim, od zachodu z województwem śląskim i od północy z województwem świętokrzyskim. Województwo zajmuje powierzchnię 15,2 tys. km² i jest jednym z mniejszych w Polsce (12 miejsce w kraju). Pod względem liczby mieszkańców (3,3 miliona osób) województwo […]

Czytaj dalej


Brzeszcze

praca w województwie małopolskim

Brzeszcze są miastem i gminą położonymi w obszarze Małopolski Zachodniej, na granicy województwa małopolskiego i śląskiego, najdalej na zachód wysuniętą gminą województwa małopolskiego. Co ważne dla gospodarki regionu, gmina leży w paśmie najbardziej zurbanizowanych i uprzemysłowionych terenów województwa małopolskiego. Ludność Brzeszcz stanowi 14,1% ludności powiatu oświęcimskiego, przy czym według danych z 12 grudnia 2012 r. […]

Czytaj dalej


Rabka-Zdrój

praca w województwie małopolskim

Gmina Rabka-Zdrój jest gminą miejsko-wiejską położoną w powiecie nowotarskim. Położona jest w południowej części województwa i zajmuje obszar 69 km2.  Jej strukturę administracyjną tworzą: miasto Rabka-Zdrój (zajmujące powierzchnię 36 km2 i będące najważniejszym ośrodkiem gospodarczo-kulturalnym regionu)  oraz 3 sołectwa (Chabówka, Ponice, Rdzawka). Dzięki charakterystycznemu mikroklimatowi i zasobom wód mineralnych Miasto Rabka-Zdrój jest znanym w kraju […]

Czytaj dalej


Myślenice

praca w województwie małopolskim

Gmina Myślenice jest gminą miejsko-wiejską, leżącą w centralnej części województwa, 30 kilometrów od Krakowa. Gmina zajmuje obszar 153,7 km2, z czego samo miasto Myślenice – 30, 1 km2. Znajdujące się na terenie gminy użytki rolne zajmują 53% całkowitej powierzchni, 34% stanowią lasy, a 10 % zajmują tereny zabudowane. Pozostałe tereny to grunty pod wodami. Ludność […]

Czytaj dalej


Libiąż

praca w województwie małopolskim

Libiąż to niewielkie miasto położone w powiecie chrzanowskim stanowiące siedzibę gminy miejsko-wiejskiej Libiąż. Znajduje się w niedalekim sąsiedztwie miast: Jaworzno, Chrzanów, Oświęcim i Chełmek, co sprzyja migracjom ludności w celach zawodowych. Gospodarczo Libiąż jest miastem przemysłowym, na którego terenie znajduje się wiele dużych przemysłowych zakładów pracy. Należą do nich m.in. Kopalnia Węgla Kamiennego ZG „Janina”, […]

Czytaj dalej


Kęty

praca w województwie małopolskim

Gmina Kęty położona jest w Kotlinie Oświęcimskiej, w dolinie rzeki Soły, na wysokości oscylującej wokół 300 m n.p.m. Siedzibą i najważniejszym ośrodkiem miejskim gminy są Kęty, ważny ośrodek handlowo-przemysłowy. Według danych GUS z marca 2014 roku miasto Kęty posiada 19080 mieszkańców. Z ciekawostek warto podać, że układ urbanistyczny Kęt został wpisany do rejestru zabytków województwa […]

Czytaj dalej


Trzebinia

praca w województwie małopolskim

Miasto i gmina Trzebinia położone są na Wyżynie Śląsko­Krakowskiej, w zachodniej części województwa małopolskiego, w powiecie chrzanowskim, który zajmuje powierzchnię 3715 km2. Miasto i gmina zajmują łącznie powierzchnię 105,22 km2, jej teren zamieszkuje 34 226 mieszkańców, z których blisko 60% zamieszkuje w mieście. Mimo licznych przemian gospodarczych i strukturalnych, w dalszym ciągu na terenie gminy istnieją przedsiębiorstwa, […]

Czytaj dalej


Andrychów

praca w województwie małopolskim

Andrychów jest miastem położonym w powiecie wadowickim i siedzibą władz miejsko-wiejskiej gminy Andrychów. Z racji położenia, tradycji letniskowej i stale rozwijanego zaplecza stał się ważnym ośrodkiem turystycznym w rejonie Beskidu Małego. Co ważne dla gospodarki regionu, miasto posiada długoletnie tradycje przemysłowe sięgające aż XVIII wieku. Obecnie również rozwija się również jako ośrodek przemysłowy: m.in. na […]

Czytaj dalej