skip to Main Content

Praca: Asystent rodziny


Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach
Asystent rodziny
Miejsce pracy: Mucharz
Numer: StPr/20/0967
OBOWIĄZKI:
Do głównego obowiązku asystenta rodziny należeć będzie wsparcie i pomoc dla rodzin przezywających trudności w wypełnionych funkcji opiekuńczo- wychowawczych oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny. Asystent rodziny odpowiedzialny będzie za systematyczną indywidualną pracę z rodzinami wskazanymi przez Ośrodek, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań. Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętych kopertach, z dopiskiem "Asystent rodziny" do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 34-106 Mucharz 226 , w godzinach pracy ośrodka, w terminie do 05.10.2020 r. do godz. 12.00 (osobiście lub pocztą).
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie zawodowe, brak


Wymagania inne:

Wymagania konieczne na podstawie Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1111)- obywatelstwo polskie,- wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub- wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art.12ust.3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej lub- wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,- niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweWymagania pożądane:- co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną,- łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,- umiejętność pracy w zespole,- odporność na stres,- umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodzinami,- prawo jazdy kat. B i posiadania własnego środka transportu,- samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,- odpowiedzialność, asertywność, rzetelność, systematyczność, komunikatywność i otwartość,- obsługa komputera (Word, Excel)

Miejsce pracy:

Mucharz


Rodzaj umowy:

Umowa zlecenie / Umowa o świadczenie usług


Wynagrodzenie brutto:

20 - 30 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach

APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Firma: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie
 • Miejsce pracy: małopolskie / Kraków
 • Opublikowano: 2020-10-06

 • Obliczenie wynagrodzeń, prowadzenie wszystkich etapów procesu kadrowegoWymagania konieczne:Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brakJęzyk: ukraiński, w mowie - A1 - początkujący, w piśmie - A1 -...

Firma: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie
 • Miejsce pracy: małopolskie / Kraków
 • Opublikowano: 2020-10-06

 • udział w wytwarzaniu wyrobów, przygotowanie surowców, dodatków i materiałów pomocniczych do produkcji, używanie maszyn i urządzeń, utrzymanie czystości na stanowisku pracyWymagania konieczne:Wykształcenie: brak lub...

Firma: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie
 • Miejsce pracy: małopolskie / Kraków
 • Opublikowano: 2020-10-06

 • proponowany wymiar czasu pracy/liczba godzin pracy w miesiącu: 80 godzinWymagania konieczne:Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe, brak

Firma: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie
 • Miejsce pracy: małopolskie / Kraków
 • Opublikowano: 2020-10-06

 • Strzyżenie głowy i brodyWymagania konieczne:Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe, brak

Back To Top