RYNEK PRACY I WARUNKI PRACY

Województwo małopolskie należy do tych regionów Polski, które mogą pochwalić się najniższym odsetkiem osób bezrobotnych. Jak pokazują dane statystyczne z końca stycznia 2013 r., we wszystkich urzędach pracy województwa małopolskiego zarejestrowanych było około 172,7 tysięcy bezrobotnych, co stanowi 12,3% wszystkich aktywnych ekonomicznie osób w regionie. W strukturze wewnętrznej województwa, stopa bezrobocia kształtuje się na różnym poziomie i zależy od lokalizacji regionu oraz jego głównej funkcji gospodarczej. Najniższe bezrobocie występuje w największych miastach województwa: Krakowie (8,6%) , Tarnowie (10,9%) i Nowym Sączu (11,7%), a także w powiecie: krakowskim (11,6%), bocheńskim (12,1%) i miechowskim (12,2%). Dwa ostatnie powiaty niską stopę bezrobocia w regionie zawdzięczają korzystnej lokalizacji na trasie łączącej dwa największe miasta województwa: Kraków i Tarnów. Najwyższym bezrobociem w województwie dotknięte są powiaty: dąbrowski (20,8%), limanowski (19,6%) oraz nowosądecki (19,1%).rynek pracy i warunki pracy

Wiele bezrobotnych osób, mieszkających w regionach, gdzie znalezienie pracy nie należy do najłatwiejszych, decyduje się na emigrację zawodową do miast, których chłonny rynek pracy i niskie bezrobocie znacznie ułatwiają znalezienie zatrudnienia. Wśród wszystkich miast województwa niezaprzeczalny prym pod tym względem wiedzie Kraków, który ma do zaoferowania najwięcej oraz najbardziej różnorodne oferty pracy. Pracę mogą tam otrzymać zarówno przedstawiciele dobrze wyedukowanej grupy społecznej, jak i osoby bez kwalifikacji. Do emigracji zawodowej do Krakowa przyczyniają się też względy finansowe. Na tle całego województwa, w którym koszty pracy zbliżone są do przeciętnych w kraju, Kraków wypada zdecydowanie lepiej. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w mieście wynosi ponad 3,5 tysiąca złotych.

W małopolskiej strukturze zatrudnienia widać wyraźne zróżnicowanie na pracowników męskich i pracowników żeńskich. Jak pokazują statystyki, przeważająca część pracujących kobiet zatrudniona jest na najniższych stanowiskach, gwarantujących najniższe płace. Najbardziej wpływowe i lukratywne stanowiska nadal obsadzane są głownie przez mężczyzn. Nierównomierności widać nawet w przypadku, gdy pracownik męski i żeński zatrudnieni są na tym samym stanowisku, obejmującym ten sam zakres obowiązków. W takiej sytuacji warunki finansowe mężczyzny są w 90% przypadków lepsze niż te proponowane pracownicom.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *