skip to Main Content

W małopolskim potrzeba pracowników…

Braki kadrowe

Deficyt pracowników jest obecnie najbardziej widoczny w takich branżach, jak budownictwo, usługi, gastronomia oraz transport. Do zawodów deficytowych zalicza się betoniarzy i zbrojarzy, murarzy, tynkarzy,brukarzy, cieśli i stolarzy budowlanych, dekarzy, ślusarzy, a także pracowników robót wykończeniowych w budownictwie.

W województwie małopolskim zauważamy też zapotrzebowanie na kierowników budowy, operatorów i mechaników sprzętu do robót ziemnych, a także operatorów obrabiarek skrawających. Spośród fachowców o pracę nie muszą się martwić elektrycy, elektromonterzy, lakiernicy samochodowi, spawacze czy stolarze.

Braki kadrowe można zaobserwować w gastronomii i w przetwórstwie spożywczym, gdyż pracodawcy na szeroką skalę poszukują kelnerów, barmanów i szefów kuchni. Poza tym wakaty czekają na cukierników, masarzy i przetwórców ryb oraz piekarzy.

Sektor, w którym pozostaje wiele nieobsadzonych stanowisk to logistyka i magazynowanie. Osoby poszukujące pracy na terenie województwa małopolskiego na pewno znajdą oferty dla spedytorów, logistyków, kierowców autobusów, ciężarówek i ciągników siodłowych.

Branża z dużym deficytem pracowników to także IT. Na atrakcyjne warunki mogą liczyć graficy komputerowi, programiści, jak również projektanci i administratorzy baz danych. W obecnych czasach potrzebni są też lekarze, pielęgniarki, położne oraz opiekunowie osób starszych i niepełnosprawnych. Na brak propozycji nie powinni też narzekać fryzjerzy, kosmetyczki ani krawcy.

Zawody nadwyżkowe

Z kolei do zawodów nadwyżkowych zaliczamy ekonomistów, pracowników administracyjnych i biurowych, specjalistów administracji publicznej oraz pracowników biur podroży. W województwie małopolskim sporą rzeszę bezrobotnych stanowią też absolwenci studiów humanistycznych takich jak filozofia, historia, politologia czy kulturoznawstwo.

Większość zatrudnionych w Małopolsce pracuje w przemyśle, handlu, naprawie pojazdów samochodowych i w budownictwie. Najliczniejsze grupy zawodowe to specjaliści, robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, a także sprzedawcy i inni pracownicy sektora usług. Większość kobiet pracuje jako specjaliści lub w usługach, a profesje rzemieślników i robotników przemysłowych są zdominowane przez mężczyzn.

Back To Top