ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE

Według danych statystycznych GUS, stopa bezrobocia w województwie małopolskim w styczniu 2013r. wynosiła 12,3%, co jest czwartą najniższą wartością w całej Polsce. Ponadto, bezrobocie w Małopolsce nie jest równomiernie rozłożone na wszystkich mieszkańców województwa, a dotyka zwłaszcza określone grupy społeczne. Jak pokazują dane najwięcej osób bezrobotnych to osoby długotrwale pozostające bez zatrudnienia, a także osoby bez kwalifikacji zawodowych. W strukturze wiekowej bezrobotnych, najliczniejszą grupę stanowią osoby pomiędzy 25 a 35 rokiem życia oraz osoby młode, które nie ukończyły jeszcze 25 roku życia.zawody deficytowe i nadwyżkowe

Dość istotnym aspektem zarówno małopolskiego, jak i krajowego bezrobocia jest fakt, że zjawisko to dotyka głównie określone grupy zawodowe. W celu zbadania struktury zawodowej osób bezrobotnych, wiele Powiatowych Urzędów Pracy województwa małopolskiego prowadzi analizę zawodów deficytowych i nadwyżkowych, która informuje o możliwościach i trudnościach w znalezieniu zatrudnienia przez określone grupy zawodowe w danym regionie.

Fachowo, monitoring zawodów określa się jako narzędzie analizy rynku pracy, pozwalające na obserwację zjawisk zachodzących na lokalnych, regionalnych i krajowym rynku pracy w obszarze struktury zawodowo – kwalifikacyjnej. Wśród bezrobotnych Małopolan najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowią robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy oraz pracownicy usług osobistych i sprzedawcy. Duży odsetek bezrobotnych stanowią też osoby bez zawodu, do których zaliczają się bezrobotni z wykształceniem podstawowym, niepełnym podstawowym i niepełnym średnim.

Osoby z tej grupy ze względu na brak kwalifikacji i doświadczenia mają najbardziej utrudnione wejście na rynek pracy.  Najmniej liczni wśród bezrobotnych są przedstawiciele sił zbrojnych, pracownicy władz publicznych oraz wyżsi urzędnicy i kierownicy.

Zawody można podzielić na deficytowe i nadwyżkowe. Zawody  deficytowe są to takie, na które na rynku pracy występuje  wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących w nich pracy, natomiast na zawody nadwyżkowe zapotrzebowanie jest mniejsze niż liczba osób poszukujących pracy. Największe zapotrzebowanie na małopolskim rynku pracy występuje obecnie na takie zawody, jak:

 • pracownik kancelaryjny,
 • kierowca ciągnika siodłowego,
 • opiekun osoby starszej,
 • promotor marki (trendsetter),
 • pracownik centrum obsługi telefonicznej (pracownik call center),
 • terapeuta środowiskowy,
 • robotnik oczyszczania miasta,
 • pomocnik biblioteczny,
 • monter ociepleń budynków,
 • monter płyt kartonowo – gipsowych,

Do zawodów nadwyżkowych należą zaś:

 • technik żywienia i gospodarstwa domowego,
 • politolog,
 • technik ekonomista,
 • nauczyciel wychowania fizycznego,
 • technik organizacji usług gastronomicznych,
 • socjolog,
 • technik architektury krajobrazu,
 • elektromechanik elektrycznych przyrządów pomiarowych,
 • inżynier rolnictwa,
 • technik mechanik.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *