skip to Main Content

Rozwinięty region na południu Polski…

Województwo małopolskie jest jednym z 16 województw Rzeczypospolitej Polskiej, utworzonych w wyniku reformy administracyjnej w 1999r. Pod względem wielkości , z powierzchnią wynoszącą 15 183 km2, województwo zajmuje 12 miejsce w kraju. Populacja województwa wynosi 3,3 miliona, co stawia je na 4 miejscu wśród innych województw Polski. Województwo małopolskie swym zasięgiem obejmuje fragmenty Karpat Zachodnich oraz Wyżyny Małopolskiej, a także obejmuje zachodnią część Małopolski oraz fragmenty dwóch mniejszych krain historycznych – Spisza i Orawy. Stolicą województwa małopolskiego jest jedno z największych i najważniejszych miast Polski – Kraków.

Administracyjnie, województwo małopolskie podzielone jest na 19 powiatów oraz 3 miasta na prawach powiatu. Te z kolei dzielą się na 182 gminy, z których przeważającą część stanowią gminy wiejskie (69%). Na terenie województwa istnieje 61 miast, w tym trzy największe to miasta na prawach powiatu. Największymi miastami województwa małopolskiego są: Kraków, zamieszkały przez prawie 800 tysięcy osób; Tarnów, którego populacja wynosi 115 tysięcy osób; Nowy Sącz z 85 tysiącami mieszkańców, a także Oświęcim (40 tys. mieszkańców), Chrzanów (39 tys. mieszkańców), Olkusz (37 tys. mieszkańców) i Nowy Targ (33 tys. mieszkańców).

Małopolska jest bardzo dobrze rozwiniętym regionem Polski pod względem gospodarczym, kulturalnym, oświatowym i transportowym. Na jej terenie zlokalizowane są liczne ośrodki miejskie, stanowiące najważniejsze centra przemysłowe, handlowe i usługowe kraju. Ponadto, wiele miast województwa małopolskiego może poszczycić się bogatym dorobkiem historycznym i kulturowym. Wystarczy wspomnieć tu o Wieliczce, Oświęcimiu, Wadowicach czy Krakowie.

Na terenie województwa funkcjonuje ponad 330 tysięcy podmiotów gospodarczych, związanych z różnymi branżami gospodarki.  Co ważne, w Małopolsce znajdują się 4 okręgi przemysłowe: Krakowski, Jaworznicko-Chrzanowski, Tarnowski i Karpacki, skupiające największych inwestorów polskich i zagranicznych. Największymi zakładami pracy województwa małopolskiego są:

 • Can-Pack S.A., Kraków;
 • Carlsberg Polska S.A. Oddział Browar Okocim, Brzesko;
 • Coca-Cola, Niepołomice;
 • Firma Chemiczna DWORY S.A., Oświęcim;
 • Grupa Kęty, Kęty;
 • Maspex, Wadowice;
 • Mittal Steel Poland S.A. Oddział Kraków w Nowej Hucie;
 • Rafineria, Trzebinia;
 • Stalprodukt, Bochnia;
 • Tele-Fonika Kable, Kraków i Myślenice;
 • BP Polska Sp. z o.o., Kraków;
 • Delphi Poland S.A., Kraków;
 • Valeo Autosystemy Sp. z o.o., Skawina;
 • Slovnaft Polska S.A., Kraków;
 • Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Tarnów;
 • Azoty Tarnów S.A., Tarnów.
Back To Top