skip to Main Content

Praca: Główny księgowy


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Miejsce pracy: Zakopane
Ogłoszenie o naborze Nr 68894

Warunki pracy

1.Warunki pracy dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:
praca biurowo-administracyjna w systemie codziennym od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30, praca w siedzibie urzędu,
wyjazdy służbowe i szkolenia.
2.Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
narzędzia i materiały pracy- komputer, kserokopiarka, niszczarka,
praca na pierwszym piętrze,
przed budynkiem jest podjazd dla wózków inwalidzkich,
toaleta na pierwszym piętrze nie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,
brak windy.

Zakres zadań

 • Prowadzenie księgowości kont analitycznych i syntetycznych oraz sprawozdawczości finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania komendy.
 • Analiza dochodów i wydatków w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania komendy.
 • Prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych, płatności wobec kontrahentów oraz rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym.
 • Sporządzanie miesięcznych list płac i dodatkowych list dotyczących świadczeń dla pracowników i funkcjonariuszy.
 • Kontrola wydatkowania środków publicznych.
 • Nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczania inwentaryzacji majątku komendy powiatowej.
 • Opracowywanie i nadzór nad realizacją planu finansowego komendy.
 • Prowadzenie dokumentacji księgowej zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego Doświadczenie zawodowe na stanowisku głównego księgowego w jednostce budżetowej.
 • 1.Ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
 • 2.Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • 3.Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 • 4.Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 • b)ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 • c)jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów
 • d)posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 • 6.Znajomość ustaw: a)o finansach publicznych, b)o rachunkowości, c)o zamówieniach publicznych. d)o Państwowej Straży Pożarnej, e)o ochronie przeciwpożarowej, f)o służbie cywilnej.
 • 7.Umiejętność obsługi komputerowych programów biurowych i finansowo-księgowych.
 • 8.Umiejętność analitycznego myślenia.
 • 9.Dokładność, samodzielność, komunikatywność i terminowość.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Zobacz podobne oferty

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach
  • Miejsce pracy: małopolskie / Klecza Dolna
  • Opublikowano: 2020-10-06

  • pakowanie mebli (kartonowanie i foliowanie). Umowa o pracę na okres próbny lub zlecenie. Praca od poniedziałku do piątku w Kleczy Dolnej, w godzinach: 7:00-15:00. Kontakt z pracodawcą: ul. Elizy Orzeszkowej 52, 32-640...

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach
  • Miejsce pracy: małopolskie / Izdebnik
  • Opublikowano: 2020-10-06

  • Produkcja mebli sypialnianych. Kontakt z pracodawcą osobisty: ul. Krakowska 67, 34-144 Izdebnik, tel.: 512 295 534, 33 876 32 60. Wymagania konieczne:Zawód: Stolarz*Wymagania inne:wykształcenie nie jest istotne,...

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy Limanowa
  • Miejsce pracy: małopolskie / Limanowa
  • Opublikowano: 2020-10-06

  • wyrób pieczywa. Praca w porze nocnej.Wymagania inne:mile widziane doświadczenie na wskazanym stanowisku, istnieje możliwość przyuczenia osoby przez pracodawcę, mile widziane badania Sanepid

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej
  • Miejsce pracy: małopolskie / Kuków
  • Opublikowano: 2020-10-06

  • Praca na hali produkcyjnej - produkcja elementów meblowychWymagania konieczne:Zawód: Stolarz*Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, brakWymagania inne:Mile widziane doświadczenie zawodowe.

  Back To Top