skip to Main Content

Praca: Główny specjalista


Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 68595

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
-praca przy komputerze
-wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
-budynek i pomieszczenia urzędu nie są w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich;
-w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Planowanie i wykonywanie prac w Regionalnym Wydziale Monitoringu Środowiska związanych z planowaniem sieci i programów pomiarowych monitoringu wód zgodnie z przepisami prawodawstwa polskiego i przepisów UE we współpracy z pozostałymi Wydziałami Departamentu Prowadzenie stałego nadzoru nad aktualnością i kompletnością sieci i programów monitoringu wód na obszarze województwa oraz wybranymi obszarami w podziale hydrograficznym kraju. Weryfikacja lokalizacji punktów monitoringu wód w terenie
 • Wykonywanie prac związanych z weryfikacją kompletności oraz jakości danych monitoringowych na obszarze województwa. Prowadzenie bieżącego monitoringu stopnia wykonania programu monitoringu przez Centralne Laboratorium Badawcze. Współpraca z Departamentem w procesie opracowywania wsadu do centralnego zlecenia wykonywania badań monitoringowych przez CLB w zakresie wód na obszarze województwa.
 • Udział w zadaniach związanych z wdrożeniem systemu informatycznego monitoringu wód w ramach systemu Ekoinfonet. Zapewnienie administrowania SI JWODA w zakresie planowania monitoringu wód oraz danych słownikowych, w tym weryfikacja zgodności danych słownikowych z wykazami wód.
 • Wykonywanie analiz i map z wykorzystaniem narzędzi informacji przestrzennej na potrzeby m.in. programów monitoringu, raportów i sprawozdań.
 • Opracowanie odpowiednich części programów Państwowego Monitoringu Środowiska w oparciu o analizy potrzeb wynikających z przepisów prawodawstwa polskiego oraz przepisów UE i innych zobowiązań międzynarodowych oraz polityki ekologicznej państwa.
 • Analizowanie przepisów UE i innych zobowiązań międzynarodowych z zakresu oceny stanu wód i opiniowanie z uwzględnieniem tych przepisów projektów aktów prawnych oraz ocen skutków regulacji dotyczących monitoringu wód w ramach krajowego procesu legislacyjnego.
 • Opracowywanie sprawozdań, komunikatów, raportów i bieżących informacji dotyczących planowania monitoringu i realizacji programów monitoringu wód, a także działalności Departamentu MŚ w zakresie monitoringu wód, dla potrzeb administracji rządowej oraz społeczeństwa wraz z aktualizacją informacji dla serwisu internetowego GIOŚ w zakresie merytorycznym stanowiska
 • Udział w szkoleniach, naradach, konferencjach i spotkaniach edukacyjnych na szczeblu regionalnym oraz w ich organizacji w zakresie kompetencji merytorycznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ochrona środowiska, inżynieria środowiska, chemia, biologia, geografia lub pokrewne, informatyka
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w ochronie środowiska lub w obszarze związanym z gospodarką wodną,
 • prawo jazdy kategorii B;
 • znajomość ustawy - Prawo ochrony środowiska, Prawo wodne oraz przepisów wykonawczych dotyczących monitoringu i klasyfikacji stanu wód; znajomość przepisów prawa UE w zakresie ochrony wód: dyrektywy 2000/60/WE, 2008/105/WE oraz 2013/39/WE.
 • ogólna wiedza na temat struktur Unii Europejskiej;
 • umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku Windows (Microsoft Word, Excel, Access, PowerPoint) oraz poruszania się w Internecie;
 • znajomość obsługi baz danych, znajomość obsługi narzędzi GIS (np. ArcGIS),
 • znajomość metod statystycznych;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
 • znajomość obsługi baz danych;
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Firma: Kuratorium Oświaty w Krakowie
 • Miejsce pracy: małopolskie / Kraków
 • Opublikowano: wczoraj

 • Warunki pracyPraca biurowa. W siedzibie urzędu pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, oraz dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie...

Firma: Kuratorium Oświaty w Krakowie
 • Miejsce pracy: małopolskie / Kraków
 • Opublikowano: wczoraj

 • Warunki pracyPraca biurowa. W siedzibie urzędu pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, oraz dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 • Miejsce pracy: małopolskie / Kraków
 • Opublikowano: 2020-09-16

 • Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:•obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,•praca...

Firma: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowie
 • Miejsce pracy: małopolskie / Tarnów
 • Opublikowano: 2020-09-15

 • Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • praca administracyjno – biurowa • częsta obsługa klientów zewnętrznych• praca przy komputerze powyżej 4 h dziennie •...

Back To Top