skip to Main Content

Praca: Inspektor wojewódzki


Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 74656

Warunki pracy

Praca także w terenie, zagrożenie korupcją


W przypadku pracy biurowej w siedzibie Urzędu pracodawca zapewnia racjonalne, niezbędne usprawnienia w środowisku pracy w przypadku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Usprawnienia polegają na dostosowaniu stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikających ze zgłoszonego w konkretnej sytuacji stopnia i rodzaju niepełnosprawności. W przypadku niepełnosprawności wynikającej ze schorzenia narządu ruchu zapewniona jest odpowiednia wolna powierzchnia w pomieszczeniu pracy – w uzasadnionych przypadkach powierzchnia manewrowa umożliwiająca poruszanie się przy pomocy wózka inwalidzkiego. Zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry kubatury pomieszczeń, ich wysokości, szerokości drzwi (za wyjątkiem części drzwi w budynkach zabytkowych, również z obecnością progów), oświetlenia, a także ergonomii stanowiska pracy (odpowiednie, ergonomiczne siedziska, biurka, komputery i inne sprzęty).


Część pomieszczeń higieniczno - sanitarnych posiada pełne dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Odległość od stanowiska pracy chronionej do najbliższego ustępu nie przekracza 50 m, a w przypadku konieczności korzystania wyłącznie z pomieszczenia w pełni przystosowanego do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim istnieje możliwość dotarcia do tego rodzaju pomieszczenia przy wykorzystaniu dźwigu osobowego i/lub pochylni.

Zakres zadań

 • Kompletuje i analizuje zgromadzony materiał dowodowy, formułuje wnioski, bada zasoby archiwalne i sądowe, prowadzi rozprawy administracyjne w urzędzie lub w terenie przy bezpośrednim udziale stron, świadków i biegłych, sporządza pisma nienoszące cech rozstrzygnięć i przygotowuje projekty decyzji oraz postanowień w sprawach komunalizacji
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na interwencje poselskie, senatorskie oraz skargi, wnioski i petycje

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w zakresie gospodarki nieruchomościami – potwierdzone kopiami świadectw pracy lub innych dokumentów
 • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustaw związanych z gospodarką nieruchomościami (np. ustawy o gospodarce nieruchomościami), oraz w dziedzinach pokrewnych: prawo geodezyjne (np. ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne), wieczystoksięgowe (np. ustawy o księgach wieczystych i hipotece), a także orzecznictwa organów wyższej instancji i sądów administracyjnych
 • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej oraz wiedza z zakresu administracji publicznej
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce, analizy przepisów
 • umiejętność argumentowania i negocjowania
 • umiejętność obsługi komputera, w tym znajomość pakietu programów MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • odporność na stres
 • zdolności interpersonalne
 • łatwość komunikacji
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Firma: Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie
 • Miejsce pracy: małopolskie / Kraków
 • Opublikowano: 2021-02-25

 • Warunki pracy • Trudne warunki pracy w terenie, • praca na tym stanowisku wymaga przeprowadzania kontroli na powierzchni zakładów górniczych, • nietypowe godziny pracy, • narażenie na zagrożenia naturalne,...

Firma: Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie
 • Miejsce pracy: małopolskie / Kraków
 • Opublikowano: 2021-02-25

 • Warunki pracy • Trudne warunki pracy w terenie, • praca na tym stanowisku wymaga przeprowadzania kontroli na powierzchni zakładów górniczych, • nietypowe godziny pracy • narażenie na zagrożenia naturalne,...

Firma: SĄD REJONOWY W WIELICZCE
 • Miejsce pracy: małopolskie / Wieliczka
 • Opublikowano: 2021-02-19

 • Wolne stanowisko stażysta (docelowo inspektor w Oddziale Administracyjnym) Liczba stanowisk 1 stanowisko w pełnym wymiarze czasu pracy Miejsce pracy Sąd Rejonowy w Wieliczce ul. Janińska 25 Oznaczenie konkursu...

Firma: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
 • Miejsce pracy: małopolskie / Kraków
 • Opublikowano: 2021-02-18

 • Warunki pracy krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) praca w terenie lub przeprowadzanie kontroli...