skip to Main Content

Praca: Inspektor


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Limanowej
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Limanowa
Ogłoszenie o naborze Nr 68444

Warunki pracy

Osoba zatrudniona na stanowisku "Inspektor" pracować będzie w siedzibie Inspektoratu w Limanowej. Biurowy charakter pracy wymagał będzie również udziału w wizjach lokalnych na terenie powiatu limanowskiego. Miejsce pracy mieści się na I piętrze. Miejsce nie jest wyposażone w windę. Narzędzia i materiały wykorzystywane w pracy to: urządzenia pomiarowe, praca przy komputerze, prowadzenie samochodu służbowego.

Zakres zadań

 • prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu KPA i PB
 • redagowanie pism w prowadzonych sprawach oraz przygotowywanie projektów rozstrzygnięć administracyjnych
 • gromadzenie materiału dowodowego w prowadzonych sprawach
 • działalność inspekcyjno - kontrolna w terenie oraz sporządzanie protokołów i szkiców z tych czynności
 • prowadzenie rejestrów i ewidencji wynikających z PB
 • przygotowywanie dokumentacji do przekazywania do archiwum zakładowego jednostki
 • współpraca z instytucjami i organami administracji na terenie powiatu i województwa w zakresie regulowanym ustawą KPA i PB

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego w organach administracji publicznej
 • znajomość organizacji i zasad funkcjonowania nadzoru budowlanego
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • znajomość przepisów ustawy kodeks postępowania administracyjnego i prawa budowlanego oraz przepisów związanych i aktów wykonawczych
 • umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Firma: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie
 • Miejsce pracy: małopolskie / Kraków
 • Opublikowano: 2020-09-22

 • Warunki pracyInspektorat zajmuje kompleks pomieszczeń obejmujących: parter, III, IV i V piętro w budynku biurowym, wyposażonym w windę (do IV piętra). Stanowisko wyposażone zgodnie ze standardami w meble biurowe,...

Firma: SĄD REJONOWY W WIELICZCE
 • Miejsce pracy: małopolskie / Wieliczka
 • Opublikowano: 2020-09-18

 •  Liczba stanowisk: 1 stanowisko w pełnym wymiarze czasu pracyMiejsce prac:y Sąd Rejonowy w Wieliczce ul. Janińska 25Oznaczenie konkursu: Adm.Wi-111- 5/20Konkurs zostanie przeprowadzony na zasadach określonych...

Firma: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
 • Miejsce pracy: małopolskie / Kraków
 • Opublikowano: 2020-09-16

 • Warunki pracyPraca w terenie, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.W przypadku pracy...

Firma: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
 • Miejsce pracy: małopolskie / Kraków
 • Opublikowano: 2020-09-16

 • Warunki pracyPraca w terenie, zagrożenie korupcją. W przypadku pracy biurowej w siedzibie Urzędu pracodawca zapewnia racjonalne, niezbędne usprawnienia w środowisku pracy w przypadku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej....

Back To Top