skip to Main Content

Praca: Inspektor


Komenda Miejska Policji w Krakowie
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 69304

Warunki pracy

Realizacja zadań kancelaryjnych oraz innych wspomagających działalność Policji w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów. Praca administracyjno-biurowa.
- obsługa urządzeń biurowych: komputer, drukarka, kserokopiarka, telefon
- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,
- wymuszona pozycja ciała,
- praca przy sztucznym , naturalnym oświetleniu,
- praca na I piętrze w budynku nieprzystosowanym dla osób niepełnosprawnych,

Zakres zadań

 • Skanowanie i wprowadzanie dokumentów do systemu IntraDok,
 • Obsługa systemu "Poczta specjalna", rejestracja przesyłek poczty resortowej,
 • Prowadzenie podręcznej składnicy akt,
 • Obsługa interesantów poprzez kontakt osobisty, telefoniczny, mailowy oraz fax,
 • Sporządzanie dokumentacji dotyczącej spraw kadrowych pracowników Policji (wniosków personalnych, arkuszy ocen, kart opisu stanowiska pracy, zakresów obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności),
 • Koordynowanie zadań kancelaryjnych obsługi głównego sekretariatu Komisariatu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 6 miesięcy w administracji lub pracy biurowej
 • Umiejętność obsługi komputera i pracy w zespole,
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • Znajomość Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. nr 14 poz.67 z późn. zm),
 • Samodzielność, komunikatywność, dokładność, rzetelność,
 • Umiejętność organizacji pracy własnej.
 • Posiadanie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli Poufne albo zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych.
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Zobacz podobne oferty

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie
  • Miejsce pracy: małopolskie / Tarnów
  • Opublikowano: 2020-10-05

  • Montaż instalacji, wykonywanie robót ziemnych, białe montaze, zgrzewanie, cięcie, bhp pracy,Wymagania konieczne:Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, brakUprawnienia: samodzielność i niezależnośćUprawnienia: dobra...

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie
  • Miejsce pracy: małopolskie / Tarnów
  • Opublikowano: 2020-10-05

  • Kosztorysowanie uszkodzeń pojazdów mechanicznychWymagania konieczne:Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), mechaniczneWymagania inne:Wymagania: wykształcenie wyższe techniczne mechaniczne, znajomość budowy pojazdów,...

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach
  • Miejsce pracy: małopolskie / Dobczyce
  • Opublikowano: 2020-10-05

  • prace przy obsłudze maszyny do obróbki tworzyw sztucznych

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach
  • Miejsce pracy: małopolskie / Krzyszkowice
  • Opublikowano: 2020-10-05

  • Praca na 1/4 etatu, godziny pracy do ustalenia z pracodawcą.Wymagania dodatkowe:Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe, brak

  Back To Top