skip to Main Content

Praca: Inspektor


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Limanowej
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Limanowa
Ogłoszenie o naborze Nr 69597

Warunki pracy

Osoba zatrudniona na stanowisku "Inspektor" pracować będzie w siedzibie Inspektoratu w Limanowej. Biurowy charakter pracy wymagał będzie również udziału w wizjach lokalnych na terenie powiatu limanowskiego. Miejsce pracy mieści się na I piętrze. Miejsce nie jest wyposażone w windę. Narzędzia i materiały wykorzystywane w pracy to: urządzenia pomiarowe, praca przy komputerze, prowadzenie samochodu służbowego.

Zakres zadań

 • prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu KPA i PB
 • redagowanie pism w prowadzonych sprawach oraz przygotowywanie projektów rozstrzygnięć administracyjnych
 • gromadzenie materiału dowodowego w prowadzonych sprawach
 • działalność inspekcyjno - kontrolna w terenie oraz sporządzanie protokołów i szkiców z tych czynności
 • prowadzenie rejestrów i ewidencji wynikających z PB
 • przygotowywanie dokumentacji do przekazywania do archiwum zakładowego jednostki
 • współpraca z instytucjami i organami administracji na terenie powiatu i województwa w zakresie regulowanym ustawą KPA i PB

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego w organach administracji publicznej
 • znajomość organizacji i zasad funkcjonowania nadzoru budowlanego
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • znajomość przepisów ustawy kodeks postępowania administracyjnego i prawa budowlanego oraz przepisów związanych i aktów wykonawczych
 • umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Firma: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie
 • Miejsce pracy: małopolskie / Kraków
 • Opublikowano: 2020-10-20

 • Warunki pracyInspektorat zajmuje kompleks pomieszczeń obejmujących: parter, III, IV i V piętro w budynku biurowym, wyposażonym w windę. Stanowisko wyposażone zgodnie ze standardami w meble biurowe, komputer i sprzęt...

Firma: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
 • Miejsce pracy: małopolskie / Kraków
 • Opublikowano: 2020-10-17

 • Warunki pracyZagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.W przypadku pracy biurowej w siedzibie...

Firma: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
 • Miejsce pracy: małopolskie / Kraków
 • Opublikowano: 2020-10-17

 • Warunki pracyZagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.W przypadku pracy biurowej w siedzibie...

Firma: Komenda Powiatowa Policji w Miechowie
 • Miejsce pracy: małopolskie / Miechów
 • Opublikowano: 2020-10-07

 • Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:Praca wykonywana jest w systemie jednozmianowym w budynku Komendy Powiatowej Policji w Miechowie przy ul. B. Prusa 3. Praca o różnym...

Back To Top