skip to Main Content

Praca: Inspektor


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 71249

Warunki pracy

- praca biurowa z dokumentami w siedzibie z wykorzystaniem urządzeń biurowych oraz komputera powyżej 4 godzin,


- przeprowadzanie kontroli i oględzin na terenie miasta Krakowa


– samochód na wyposażeniu inspektoratu,


- telefoniczny kontakt z klientami na zewnątrz,


- praca na 5 i 6 piętrze w budynku, w którym jest podjazd, winda, toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych,

Zakres zadań

 • przeprowadza inspekcje terenowe: w zakresie budów i stanów technicznych obiektów budowlanych,
 • przeprowadza inspekcje i kontrole budów, robót budowlanych, utrzymywania i użytkowania obiektów budowlanych,
 • kontroluje dokumenty dot. prowadzonych robót budowlanych, przekazywania obiektów budowlanych do użytkowania, utrzymania i użytkowania istniejących obiektów budowlanych,
 • przygotowuje projekty: pism, postanowień, decyzji w zakresie działań prowadzonych przez Referat Orzecznictwa i Kontroli,
 • kontroluje uprawnienia do pełnienia funkcji technicznych w budownictwie oraz wykonywania w tym zakresie obowiązków przez uczestników procesu budowlanego,
 • wykonuje, prowadzi kontroli należytego wykonywania obowiązków przez właścicieli i zarządców obiektów budowlanych,
 • przyjmuje strony,
 • gromadzi i prowadzi akta administracyjne.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie budowlane
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustaw: kodeks postępowania administracyjnego, prawo budowlane, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • biegła obsługa komputera i innych urządzeń biurowych,
 • komunikatywność,
 • odpowiedzialność, terminowość i odporność na stres,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 • Miejsce pracy: małopolskie / Kraków
 • Opublikowano: 2020-11-25

 • Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań::•       krajowe lub zagraniczne delegacje służbowe•      ...

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
 • Miejsce pracy: małopolskie / Kraków
 • Opublikowano: 2020-11-24

 • Warunki pracyCzynności o charakterze statycznym - związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, w oświetleniu naturalnym, sztucznym oraz dynamicznym - związane głównie z poruszaniem sie po terenie...

Firma: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bochni
 • Miejsce pracy: małopolskie / Bochnia
 • Opublikowano: 2020-11-23

 • Warunki pracypraca administracyjno-biurowa,obsługa komputera powyżej 4 godzin dzienniedostosowanie urzędu do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami,odpowiednio dostosowane toalety, praca biurowa w systemie...

Firma: Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce
 • Miejsce pracy: małopolskie / Wieliczka
 • Opublikowano: 2020-11-23

 • Warunki pracypraca admninistracyjno - biurowa, praca fizyczna:lekka, wymuszona pozycja ciała, praca w strefie ochronnej, o której mowa w art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (...

Back To Top