skip to Main Content

Praca: Inspektor


Komenda Miejska Policji w Krakowie
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 71286

Warunki pracy

Realizacja zadań związanych z prowadzeniem składnicy dowodów rzeczowych    i związanej z tym dokumentacji,
- obsługa urządzeń biurowych: komputer, drukarka, fax, kserokopiarka, telefon.
- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
- wymuszona pozycja ciała,
- praca przy sztucznym, naturalnym oświetleniu,
- praca w pomieszczeniu usytuowanym na II piętrze w części budynku nieprzystosowanym dla osób niepełnosprawnych,


- praca w magazynie dowodów rzeczowych, w pomieszczeniach na poziomie piwnic w części budynku nieprzystosowanego dla osób niepełnosprawnych,


- wysiłek fizyczny związany z przenoszeniem dowodów rzeczowych,


 

Zakres zadań

 • Prowadzi dziennik korespondencji jawnej w formie elektornicznej Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji V w Krakowie, w celu zapewnienia prawidłowego ewidencjonowania dokumentacji,
 • Przyjmuje pocztę i ekspedjuje ją do jednostek Policji oraz poza nią (prowadzi rejestr poczty specjalnej, poleconej, książek doręczeń) w celu zapewnienia właściwego i sprawnego obiegu korespondencji,
 • Prowadzi książki dowodów rzeczoych w Elektronicznym Rejestrze Czynności Dochodzeniowo - Śledczych Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji V w Krakowie, w celu prawidłowego ich ewidencjonowania oraz prowadzi magazyn dowodów rzeczowych w celu ich prawidłowego zabezpieczenia i przechowywania,
 • Prowadzi bieżącą korespondencję z prokuraturą, sądami i innymi instytucjami w celu ustalenia sposobu postępowania z zabezpieczonymi dowodami rzeczowymi,
 • Realizuje postanowienia w przedmiocie dowodów rzeczowych wydanych przez prokuraturę, sądy i inne uprawnione organy, w celu prawidłowej obsługi magazynu dowdów rzeczowych,
 • Przygotowuje protokoły brakowania dokumentacji niearchiwalnej jawnej i niejawnej w celu ich prawidłowego wybrakowania i zniszczenia.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • •doświadczenie zawodowe: powyżej 6 miesięcy pracy w administracji lub pracy biurowej
 • •Obsługa komputera
 • •Umiejętność obsługi urządzeń biurowych (telefon, faks), organizowania pracy własnej i pracy w zespole, komunikatywność
 • •Posiadanie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli Tajne, albo zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych
 • •Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • •Korzystanie z pełni praw publicznych
 • •Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • znajomość ustawy o słuzbie cywilnej
 • znajomość Zarządzenia nr 4 z dnia 9 lutego 2017 r. Komendanta Głównego Policji w sprawie niektórych form organizacji i ewidencji czynności dochodzeniowo-śledczych Policji oraz przechowywania przez Policję dowodów rzeczowych uzyskanych w postępowaniu karnym
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Zobacz podobne oferty

  Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  • Miejsce pracy: małopolskie / Kraków
  • Opublikowano: 2020-11-25

  • Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań::•       krajowe lub zagraniczne delegacje służbowe•      ...

  Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
  • Miejsce pracy: małopolskie / Kraków
  • Opublikowano: 2020-11-24

  • Warunki pracyCzynności o charakterze statycznym - związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, w oświetleniu naturalnym, sztucznym oraz dynamicznym - związane głównie z poruszaniem sie po terenie...

  Firma: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bochni
  • Miejsce pracy: małopolskie / Bochnia
  • Opublikowano: 2020-11-23

  • Warunki pracypraca administracyjno-biurowa,obsługa komputera powyżej 4 godzin dzienniedostosowanie urzędu do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami,odpowiednio dostosowane toalety, praca biurowa w systemie...

  Firma: Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce
  • Miejsce pracy: małopolskie / Wieliczka
  • Opublikowano: 2020-11-23

  • Warunki pracypraca admninistracyjno - biurowa, praca fizyczna:lekka, wymuszona pozycja ciała, praca w strefie ochronnej, o której mowa w art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (...

  Back To Top