skip to Main Content

Praca: Key Account Manager Transport morski, lotniczy lub kolejowy


Grupa Geodis, czwarty co do wielkości operator zintegrowanych usług multimodalnych w Europie, oferuje szeroki wachlarz rozwiązań transportowych i logistycznych, jesteśmy obecni na każdym etapie łańcucha dostaw naszych Klientów. Działamy w 120 krajach zatrudniając 41 000 pracowników. W Polsce funkcjonujemy pod nazwą Geodis Poland Sp. z o. o.
Filarem naszego sukcesu są ludzie, dlatego zatrudniamy najlepszych pracowników na rynku, zapewniając im liczne szkolenia, wysokiej klasy narzędzia oraz bardzo bogaty pakiet socjalny. Nasza firma może poszczycić się niską rotacją pracowników ze względu na przyjazną atmosferę i wzajemny szacunek.

 

W związku z rozwojem firmy, poszukujemy do naszego zespołu osoby na stanowisko:

Key Account Manager Transport morski, lotniczy lub kolejowy
Miejsce pracy:

 

Opis stanowiska:
 • Nawiązywanie pozytywnych relacji z nowymi partnerami biznesowymi w zakresie transportu morskiego, lotniczego lub kolejowego
 • Analiza potrzeb transportowych klientów oraz dobór optymalnych rozwiązań
 • Negocjowanie warunków współpracy
 • Przygotowywanie ofert we współpracy z Działem Operacyjnym oraz Tender Center
 • Prezentacja firmy na spotkaniach biznesowych
 • Promowanie firmy poprzez udział w prestiżowych wydarzeniach branżowych
 • Zakres obowiązków dobieramy indywidulanie zgodnie z poziomem doświadczenia
 • Osobom z długoletnim doświadczeniem proponujemy dużą samodzielność oraz kreowanie strategii sprzedażowej firmy na stanowisku Field Sales Managera
 • Osobom z krótszym doświadczeniem proponujemy rozwój na stanowisku Sales Specialist
U kandydatów zwracamy uwagę na:
 • Doświadczenie w Dziale Sprzedaży lub Dziale Operacyjnym, dedykowanym do frachtu morskiego, lotniczego lub kolejowego
 • Zapraszamy do aplikowania Osoby zarówno z długoletnim doświadczeniem oraz Osoby, które chcą rozwinąć skrzydła w sprzedaży
 • Umiejętności sprzedażowe
 • Wiedzę w zakresie produktów i stawek rynkowych w transporcie morskim i lotniczym
 • Mile widziana dobra znajomość języka angielskiego
 • Prezentowanie aktywnej postawy, zorientowanej na wyniki
 • Mile widziane wykształcenie o profilu logistyczno-transportowym
Zapewniamy:
 • Ciekawą, rozwojową pracę w stabilnej, międzynarodowej firmie ze światową renomą
 • Atrakcyjne wynagrodzenie podstawowe oraz klarowny i sprawiedliwy system premiowy
 • Możliwość rozwijania sieci kontaktów biznesowych (bez ograniczeń terytorialnych)
 • Przyjazną atmosferę, opartą na partnerstwie i wzajemnym szacunku
 • Bardzo dobry serwis i silne wsparcie Działu Operacyjnego
 • Szeroki wachlarz usług: transport drogowy, morski, lotniczy, kolejowy, logistyka kontraktowa
 • Realną możliwość rozwoju zawodowego w strukturach firmy
 • Wysokie możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych za pomocą kursów, szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych finansowanych przez firmę
 • Możliwość wdrażania własnych rozwiązań
 • Umowę o pracę
 • Bogaty pakiet benefitów
 • Bardzo dobre warunki lokalowe: nowoczesne, zadbane, przestrzenne biuro

W CV prosimy umieścić klauzulę:

Aplikując na powyższe ogłoszenie rekrutacyjne, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonym kwestionariuszu osobowym, zwanym CV, dla potrzeb aktualnej rekrutacji, zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż:


 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Geodis Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 17a zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010176, NIP 524-23-88-571, Regon 017229471
 • Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną: janusz.kacprowicz@geodis.com
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji prowadzanych przez Geodis Polska sp. z o. o. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesów rekrutacyjnych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji;
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.
 • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu przystąpienia do rekrutacji. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowy, Administrator nie uwzględni Pani/Pana w procesie rekrutacyjnym.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.
APLIKUJ TERAZ

Back To Top