skip to Main Content

Praca: Kontroler skarbowy


Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 74127

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji,


- praca związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, wymagająca koncentracji, dokładności,


- obsługa innych urządzeń biurowych,


- na stanowisku występuje oświetlenie sztuczne, sufitowe górne oraz naturalne dzienne - okna,


- narzędzia pracy: komputer, drukarka, telefon, faks, kserokopiarka, niszczarka,


- praca w budynku przystosowanym do potrzeb osób niepelnosprawnych.


 

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania podatkowe w drugiej instancji w zakresie prowadzonych przez urząd postępowań w pierwszej instancji
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na skargi do sądu administracyjnego oraz odpowiedzi na pisma procesowe, opracowuje wnioski o wniesienie skarg kasacyjnych, uczestniczy w postępowaniu sądowym przed sądami administracyjnymi
 • Prowadzi postępowania w zakresie wymierzenia kar pieniężnych, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, z wyjątkiem określonych w art. 89 ust. 1 pkt 5 i 7 tej ustawy
 • Prowadzi postępowania określone ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowanie drogowego przewozu towarów, w zakresie nakładania kar pieniężnych na podst. art. 26 ust. 2 ustawy oraz występuje z wnioskiem o orzeczenie przepadku na podst. art. 16 ust. 4 ustawy
 • Orzeka w zakresie trybów nadzwyczajnych w zakresie postępowania podatkowego
 • Ewidencjonuje dokumenty źródłowe w systemach informatycznych
 • Współpracuje przy realizacji zadań z komórkami organizacyjnymi urzędu i jednostkami organizacyjnymi KAS

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze lub co najmniej rok doświadczenia w zarządzaniu projektami
 • (Umiejętność argumentowania) konieczna jest asertywność oraz umiejętność przekonywania.
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niewykonywanie pracy w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 2141) ani niewspółpracowanie ze wskazanymi organami bezpieczeństwa państwa
 • Może być wymagana umiejętność konsultacji kwestii drażliwych umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres.
 • Znajomość przepisów prawa związanych z wykonaniem zadań wymienionycyh w opisie.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Swoboda w wypowiadaniu się na piśmie.
 • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji).
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Firma: Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
 • Miejsce pracy: małopolskie / Kraków
 • Opublikowano: 2021-02-23

 • Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji, - praca związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, wymagająca koncentracji, dokładności,...

Firma: Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
 • Miejsce pracy: małopolskie / Kraków
 • Opublikowano: 2021-02-11

 • Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji, - praca związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, wymagająca koncentracji, dokładności,...

Firma: Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
 • Miejsce pracy: małopolskie / Kraków
 • Opublikowano: 2021-02-10

 • Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji, - praca związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, wymagająca koncentracji, dokładności,...

Firma: Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
 • Miejsce pracy: małopolskie / Kraków
 • Opublikowano: 2021-02-09

 • Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji, - praca związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, wymagająca koncentracji, dokładności,...