skip to Main Content

Praca: Księgowy


Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Księgowy
Miejsce pracy: Wadowice
Ogłoszenie o naborze Nr 78921

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji

 • praca związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, wymagająca koncentracji, dokładności

 • obsługa innych urządzeń biurowych

 • na stanowisku występuje oświetlenie sztuczne, sufitowe górne oraz naturalne dzienne - okna

 • narzędzia pracy: komputer, drukarka, telefon, faks, kserokopiarka, niszczarka

 • budynek jest przystosowany dla osób z niepełnosprawościami.


 

Zakres zadań

 • Prowadzi ewidencję przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków i ceł
 • Dokonuje rozliczenia z tytułu wpłat, nadpłat, zaległości oraz zwrotów podatków i ceł oraz wydawania postanowień w tym zakresie
 • Ewidencjonuje dokumenty źródłowe w systemach informatycznych
 • Prowadzi wymagane ewidencje i rejestry

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość zagadnień podatkowych: ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości, ustawa z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawa z 26.07. 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niewykonywanie pracy w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 2141) ani niewspółpracowanie ze wskazanymi organami bezpieczeństwa państwa
 • Łatwość komunikacji - konieczny jest otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi aplilacji biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji)
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Firma: IBM BTO Business Consulting Services Sp. z o.o.
 • Miejsce pracy: małopolskie / Kraków
 • Opublikowano: dzisiaj

 • As a Finance & Administration Business Associate youll be a trusted business advisor. Youll have the opportunity to position IBM for long-term financial growth delivering analysis, and providing insight and innovation into the...

Firma: Genpact PL
 • Miejsce pracy: małopolskie / Kraków
 • Opublikowano: dzisiaj

 • Inviting applications for the role of the Accountant with Finnish. Responsibilities Managing customers’ portfolios Handling reminders for payment (proactively & post due) within a fixed period of time Following the...

Firma: Columbus Energy S.A.
 • Miejsce pracy: małopolskie / Kraków
 • Opublikowano: wczoraj

 • Zadania na stanowisku: weryfikacja dokumentów pod względem rachunkowym i merytorycznym dekretowanie i księgowanie dokumentów zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz przepisami podatkowymi prowadzenie ewidencji księgowych i...

Firma: Capgemini Polska Sp. z o.o.
 • Miejsce pracy: małopolskie / Kraków
 • Opublikowano: wczoraj

 • Recruitment process for this position and onboarding trainings are conducted online. What do you need to start? Professional experience in media relations and content...