skip to Main Content

Praca: Młodszy kontroler skarbowy


Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Nowy Sącz
Ogłoszenie o naborze Nr 67592

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji,
- praca związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu
pracy, wymagająca koncentracji, dokładności,
- obsługa innych urządzeń biurowych,
- na stanowisku występuje oświetlenie sztuczne, sufitowe górne oraz naturalne dzienne - okna.

Zakres zadań

 • Prowadzenie kontroli celno-skarbowej w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatków stanowiących dochód budżetu państwa, a także innych należności pieniężnych budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych, w celu ochrony interesów Skarbu Państwa
 • Prowadzenie postępowania podatkowego w pierwszej instancji w sprawach objętych kontrolą celno-skarbową, w tym ustalanie i określanie podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz innych należności na podstawie odrębnych przepisów, w celu wydania decyzji określającej zobowiązanie podatkowe w prawidłowej wysokości
 • Prowadzenie postępowania w zakresie dokonywania zabezpieczenia na majątku kontrolowanego, w celu realizacji wykonania zobowiązań podatkowych
 • Nakładanie grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia i wykroczenia skarbowe, w celach prewencyjnych
 • Prowadzenie kontroli celno-skarbowej źródeł pochodzenia majątku oraz przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, w celu zapobiegania unikaniu opodatkowania
 • Badanie cen transakcyjnych stosowane w transakcjach między podmiotami powiązanymi pod kątem wykorzystania ich do zaniżania podstaw opodatkowania, w celu określenia prawidłowej wysokości przychodów
 • Realizowanie jednoczesne kontroli podatkowej, na podstawie porozumień z administracjami podatkowymi innych państw lub uregulowań unijnych oraz prowadzi wielostronne kontrole w zakresie cen transakcyjnych, w celu określenia prawidłowej wysokości przychodów
 • Realizowanie niezbędne czynności procesowych w granicach koniecznych dla zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa skarbowego, wykroczenia skarbowego, przestępstwa lub wykroczenia, w celu zgromadzenia materiału dowodowego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze lub powyżej 4 lat w administracji
 • Umiejętność argumentowania
 • Asertywność oraz umiejętność przekonywania
 • Umiejętność konsultacji kwestii drażliwych
 • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji)
 • Znajomość przepisów prawa związanych z wykonaniem zadań wymienionycyh w opisie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków
 • umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres
 • umiejętność rozmowy z trudnym klientem
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Firma: Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
 • Miejsce pracy: małopolskie / Kraków
 • Opublikowano: 2020-08-31

 • Warunki pracy- praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji- praca związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, wymagająca koncentracji,...

Firma: Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
 • Miejsce pracy: małopolskie / Nowy Sącz
 • Opublikowano: 2020-08-31

 • Warunki pracy- praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji,- obsługa klienta zewnętrznego,- praca związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasupracy,...

Firma: Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
 • Miejsce pracy: małopolskie / Kraków
 • Opublikowano: 2020-08-24

 • Warunki pracy- praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji,- obsługa klienta zewnętrznego,- praca związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasupracy,...

Firma: Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
 • Miejsce pracy: małopolskie / Kraków
 • Opublikowano: 2020-08-24

 • Warunki pracy- praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji- praca związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, wymagająca koncentracji,...

Back To Top