skip to Main Content

Praca: Nauczyciel informatyki / technologii informacyjnej


Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu
Nauczyciel informatyki / technologii informacyjnej
Miejsce pracy: Nowy Targ
Numer: StPr/20/0602
OBOWIĄZKI:

nauczanie przedmiotu informatyka na poziomie podstawowym i rozszerzonym w liceum ogółnokształcącym

WARUNKI PRACY:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

Poziom wyksztacenia: 1.studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku informatyka oraz przygotowanie pedagogiczne lub 2.studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku, którego efekty, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art.9c ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, w zakresie wiedzy i umiejętności obejmuje treści przedmiotu informatyka wskazane w podstawie programowej liceum ogólnokształcącego oraz przygotowanie pedagogiczne, lub 3. studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku innym niż wymienione w pkt. 1 i2 i studia podyplomowe w zakresie informatyki oraz przygotowanie pedagogiczne

Miejsce pracy:

Nowy Targ


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 2 782 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu

APLIKUJ TERAZ

Back To Top