skip to Main Content

Praca: Podinspektor ds. realizacji projektów inwestycyjnych w wydziale inwestycji


Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego
Podinspektor ds. realizacji projektów inwestycyjnych w wydziale inwestycji
Miejsce pracy: Skawina
Numer: StPr/2021-03-16/0529
OBOWIĄZKI:
Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, z umową i harmonogramem rzeczowo-finansowym, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlany wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.Przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do używania.Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy.Koordynacja prac inspektorów nadzoru wszystkich branż, w tym organizacja rad budowy.Przygotowanie, wdrażanie i nadzorowanie realizacji porozumień i umów zawieranych na podstawie art. 16 ustawy o drogach publicznych.Przygotowanie i prowadzenie procedury dla udzielenia zamówień publicznych w zakresie realizowanych zadań Wydziału zgodnie z regulaminem udzielania zamówień.Współpraca ze Starostwem Powiatowym, Urzędem Wojewódzkim oraz Urzędem Marszałkowskim oraz innymi urzędami w zakresie monitorowania postępowań prowadzonych na wniosek Gminy w ramach zadań realizowanych przez Wydział.Udział w: przygotowaniu materiałów do zlecanych opracowań projektowych, opiniowaniu dokumentacji projektowej, pracy z projektantem zadania inwestycyjnego w czasie przygotowania dokumentacji, przygotowaniu materiałów przetargowych i umów, komisjach odbiorowych i przetargowych, przekazywaniu protokolarnych placu budowy, przygotowaniu sprawozdawczości i rozliczeń w odniesieniu do realizowanej inwestycji.Bieżąca obsługa administracyjna Wydziału (w tym archiwizacja wytworzonej dokumentacji), prowadzenie teczek rzeczowych akt oraz haseł kwalifikacyjnych zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.Raportowanie przełożonym o stanie prac objętych zakresem czynności.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
Uprawnienia: Prawo jazdy kat. B
Uprawnienia: umiejętność pracy w zespole


Wymagania inne:

doświadczenie w pracy zespołowej,samodzielność działania, komunikatywność, umiejętność szybkiego uczenia się, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, gotowość do wystąpień publicznych i prowadzenia spotkań,sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, kreatywność, nieszablonowe myślenie, podejmowanie inicjatyw,elastyczność, mobilność, gotowość do podróży służbowych, pracy w terenie i pracy zdalnej,wysoki poziom motywacji, umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres,doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych dofinansowanych ze środków zewnętrznych

Miejsce pracy:

Skawina


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 500 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego

APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Firma: Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego
 • Miejsce pracy: małopolskie / Skawina
 • Opublikowano: wczoraj

 • -Uczestniczenie w pracach zespołu terapeutycznego,-Poradnictwo psychologiczne dla podopiecznych placówki,-Diagnozowanie problemów i potrzeb podopiecznych placówki,-Prowadzenie indywidualnego i grupowego wsparcia...

Firma: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie
 • Miejsce pracy: małopolskie / Kraków
 • Opublikowano: wczoraj

 • Operator DTP, komputerowe przygotowanie gazet lub czasopism do druku, na początek 1 miesiąc zlecenie, docelowo umowa o pracę. Wymagania konieczne: Zawód: Operator DTP Wymagania inne: samodzielność, umiejętności zawodowe

Firma: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie
 • Miejsce pracy: małopolskie / Kraków
 • Opublikowano: wczoraj

 • Przygotowywanie konstrukcji pod montaż paneli fotowoltaicznych , montaż paneli fotowoltaicznych, czytanie schematu technicznego. Umowa zlecenie 80 godzin miesięcznie Wymagania konieczne: Zawód: Monter urządzeń energetyki...

Firma: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie
 • Miejsce pracy: małopolskie / Kraków
 • Opublikowano: wczoraj

 • Codzienne koordynowanie z zespołem na miejscu (On Site) oraz Offshore; Przewodzenie zespołowi ds. Automatyzacji; Odpowiedzialność za wszystkie wersje funkcjonalne, UI i Automation; Przegląd biletów Sprint i...