skip to Main Content

Praca: Pracownik Techniczny / Konserwator


Sieć Dobry Hotel do swojego hotelu Unicus Palace i Unicus, zlokalizowanych obok siebie na Starym Mieście w Krakowie, poszukuje osoby na stanowisko:

Pracownik Techniczny / Konserwator

 

Do głównych obowiązków należeć będzie:

 • Realizowanie napraw w pokojach gościnnych oraz wszystkich działach hotelu
 • Utrzymywanie wyposażenia i sprzętów poprzez przeprowadzanie regularnych inspekcji w celu ustalenia zakresu potrzeb napraw, zakupów i remontów
 • Koordynowanie planu działań konserwacyjnych i utrzymania sprzętów oraz wyposażenia

Od kandydatów oczekujemy:

 • Umiejętności wykonywania drobnych prac remontowych o charakterze budowlanym
 • Umiejętność diagnozowania i rozwiązywania problemów technicznych urządzeń hotelowych naprawiania urządzeń i wyposażenia
 • Zaangażowania

Co możemy Ci zaoferować:

 • Pracę w silnie rozwijającej się sieci hotelowej.
 • Niezbędne narzędzia pracy.
 • Możliwość skorzystania z wysokich zniżek w hotelach sieci w całej Polsce dla Ciebie oraz dla rodziny i znajomych.
 • Szereg Benefitów: ubezpieczenie grupowe, premie jubileuszowe itp.

W związku z obowiązywaniem RODO prosimy o zamieszczenie w CV oświadczenia o następującej treści oraz o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

„Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej rekrutacji w systemie internetowym. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest Dobry Hotel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko, w tym w szczególności numeru telefonu, adresu e-mail, adresu zamieszkania, informacji o wcześniejszym zatrudnieniu i innych danych ujawnionych w przesłanym CV, w tym również zamieszczenia tam zdjęcia (wizerunku). Niniejsza zgoda została wyrażona dobrowolnie”.

Jednocześnie informujemy, że CV niezawierające powyższego oświadczenia nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dobry Hotel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Sopocie (81-762) ul. Gen. Pułaskiego 18-20, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000360212, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 5851455878, REGON 221 05 19 40.

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres tej i przyszłych rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat,

2. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej na adres siedziby Administratora danych lub elektronicznie na adres e-mail: rodo[at]dobryhotel.com. Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Administratora, w tym w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, do czasu ich wygaśnięcia. W przypadku wniesienia sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w ww. celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych osobowych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

3. ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

4. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko,

5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem w procesie rekrutacji,

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Firma: SN Sp. z o.o.
 • Miejsce pracy: małopolskie / Modlnica k. Krakowa
 • Opublikowano: 2021-02-25

 • Zadania: konserwacja, drobne naprawy i utrzymanie w ruchu (przy udziale firm zewnętrznych) instalacji i urządzeń w budynku biurowo-handlowo-magazynowym (bez produkcji) zakresie: elektryki (zasilanie zapasowe agregatem...

Firma: SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie
 • Miejsce pracy: małopolskie / Kraków
 • Opublikowano: 2021-02-19

 • Zakres czynności: Obsługa systemu BMS i wsparcie w działaniach naprawczych. Bieżąca obsługa obiektów S.U. i NNSU utrzymanie w stanie gotowości eksploatacyjnej systemów i urządzeń technicznych. Konserwacje, naprawy,...

Firma: Szpital Uniwersytecki nr 1 im. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
 • Miejsce pracy: małopolskie /
 • Opublikowano: 2021-02-04

 • Wymiana zużytego sprzętu elektrycznego oraz zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej, Usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych, Udział w procesach remontowo – adaptacyjnych w zakresie instalacji...

Firma: Schindler Polska Spółka z o.o.
 • Miejsce pracy: małopolskie / Kraków
 • Opublikowano: 2021-02-02

 • Konserwacja urządzeń dźwigowych, schodów i chodników ruchomych Ocena stanu technicznego dźwigów i schodów ruchomych Świadczenie usług pogotowia dźwigowego Wykonywanie napraw i regulacji w konserwowanych urządzeniach...