skip to Main Content

Praca: Samodzielny księgowy


Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Samodzielny księgowy
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 67627

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji,
- praca związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu
pracy, wymagająca koncentracji, dokładności,
- obsługa innych urządzeń biurowych,
- narzędzia pracy:komputer,drukarka, faks,telefon,kserokopiarka, niszczarka
- na stanowisku występuje oświetlenie sztuczne, sufitowe górne oraz naturalne dzienne - okna,
- w budynku znajduje się winda oraz toaleta na parterze przystosowana dla osób niepełnosprawnych,
- budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Prowadzenie ewidencji przypisów,odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków i ceł,
 • Dokonywanie rozliczeń z tytułu wpłat,nadpłat, zaległości oraz zwrotów podatków i ceł oraz wydawanie postanowień w tym zakresie,
 • Rozliczanie i przekazywanie wpływów uprawnionym podmiotom,
 • Współpraca z podmiotem prowadzącym zastępczą obsługę kasową,
 • Kontrolowanie prawidlowości potrąceń wynagrodzeń dokonywanych przez płatników i inkasentów,
 • Dokonywanie rozliczeń związanych z obowiązkami urzędu jako płatnika,
 • Przeprowadzanie rozliczeń rachunkowo- kasowych pracowników komórki organizacyjnej egzekucji administracyjnej,
 • Prowadzenie ewidencji i rozliczanie sum depozytowych,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub w pracy biurowej
 • Łatwość komunikacji ; konieczny jest otwarty stosunek do klienta oraz umiejetność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły,
 • Znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem zadań na oferowanym stanowisku pracy,
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niewykonywanie pracy w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 306) ani niewspółpracowanie ze wskazanymi organami bezpieczeństwa państwa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji)
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Firma: Services Center
 • Miejsce pracy: małopolskie /
 • Opublikowano: 2020-09-21

 • W zwiazku z dynamicznym rozwojem i dużą liczbą nowych klientów, do naszego zespołu poszukujemy kolejnych osób na stanowisko "samodzielna księgowa / samodzielny księgowy" na zasadach współpracy B2B. Do zadań...

Firma: AUDITPLUS sp. z o.o.
 • Miejsce pracy: małopolskie / Kraków (Podgórze)
 • Opublikowano: 2020-08-31

 • doświadczenia w pełnej księgowości - minimum 3 latazaawansowanej znajomości przepisów podatkowychumiejętności pracy zespołowejodpowiedzialności i zaangażowanialojalności i dyskrecji

Back To Top