skip to Main Content

Praca: Samodzielny referent


Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Samodzielny referent
Miejsce pracy: Limanowa
Ogłoszenie o naborze Nr 72464

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji,


- obsługa klienta zewnętrznego,


- praca związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, wymagająca koncentracji, dokładności,


- narzędzia pracy : komputer,drukarka,faks,telefon,kserokopiarka, niszczarka


- obsługa innych urządzeń biurowych,


- na stanowisku występuje oświetlenie sztuczne, sufitowe górne oraz naturalne dzienne - okna,


- budynek nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością.


 

Zakres zadań

 • Przyjmuje i ewidencjonuje składane deklaracje podatkowe, wnioski, informacje i inne dokumenty , w tym w postaci elektronicznej,
 • Wydaje zaświadczenia,
 • Wprowadza do systemu informatycznego dane szczegółowe z deklaracji podatkowych oraz innych dokumentów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Łatwość komunikacji ; konieczny jest otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły,
 • Znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem zadań wymienionych na oferowanym stanowisku pracy,
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niewykonywanie pracy w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 306) ani niewspółpracowanie ze wskazanymi organami bezpieczeństwa państwa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych ( edytory tekstu , arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji,
 • umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres.
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Firma: ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WADOWICACH
 • Miejsce pracy: małopolskie / Wadowice
 • Opublikowano: dzisiaj

 • Zadania kluczowe: Przygotowywanie dokumentacji przetargowej, zgodnie z regulaminem zamówień ZZOZ i ustawą Prawo zamówień publicznych, Współpraca z Działem Zamówień Publicznych w zakresie przeprowadzania postępowań...

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem
 • Miejsce pracy: małopolskie / Zakopane
 • Opublikowano: 2021-01-11

 • w/g programu stażu Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak

Firma: Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
 • Miejsce pracy: małopolskie / Kraków
 • Opublikowano: 2021-01-11

 • Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji, - praca związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, wymagająca koncentracji, dokładności,...

Firma: Komenda Powiatowa Policji w Zakopanem
 • Miejsce pracy: małopolskie / Zakopane
 • Opublikowano: 2021-01-03

 • Warunki pracy Praca w siedzibie urzędu, praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Budynek i pomieszczenia urzędu nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych...