skip to Main Content

Praca: Specjalista ds. dokumentacji technicznej


 

 

 

 

Specjalista ds. dokumentacji technicznej
Miejsce pracy: Kraków, Wola Batorska
Nr ref.: DT-02
Opis stanowiska:
 • Opracowanie, aktualizacja dokumentacji technicznej produktów zgodnie z wymaganiami CLP, Reach w tym klasyfikacji produktów
 • Opracowanie, aktualizacja Kart Charakterystyki Substancji Chemicznych zgodnie z owiązującymi przepisami
 • Opracowanie, aktualizacja Instrukcji Użycia
 • Opracowanie, aktualizacja kart Katalogowych Produktów
 • Opracowanie, aktualizacja etykiet towarowych wraz z odpowiednim oznakowaniem
 • Przygotowywanie materiałów marketingowych - katalogi, ulotki, treści merytoryczne
 • Przygotowanie standardu szkolenia oraz prowadzenie szkoleń wewnętrznych z zakresu obowiązujących w organizacji wymagań dot. Dokumentacji technicznej
 • Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wprowadzenia towarów to obrotu – procedury rejestracyjne nadawania znaku CE
 • Współpracę ze wszystkimi działami w firmie , w celu terminowego wprowadzenia produktu na rynek
 • Kompleksowe prowadzenie projektów związanych z wprowadzeniem na rynek nowych produktów
 • Pozyskiwanie dokumentacji technicznej od dostawców,
 • Korespondencja z dostawcami,
 • Ocena znakowania produktów
 • Opieka nad stroną WWW
Wymagania:
 • Znajomość wymagań norm CLP, REACH
 • Znajomość norm i przepisów dotyczących odpowiedniego przygotowania dokumentacji technicznej
 • Mile widziana znajomość Pakietu Adobe a w szczególności InDesign oraz Corel
 • Praktyczne doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
 • Wysoko rozwinięte zdolności organizacyjne oraz analityczne
 • Umiejętność organizacji czasu pracy i korzystania z nowoczesnych środków przepływu informacji, samodzielność w działaniu i podejmowaniu decyzji
 • Znajomość języka angielskiego (dobra znajomość w mowie i piśmie)
Oferujemy:
 • stabilne warunki zatrudnienia
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju w firmie
 • niezbędne narzędzia i komfortowe warunki pracy
 • dodatkowe benefity: opieka medyczna
Dodatkowe informacje (RODO):
Administratorem danych osobowych w związku z ich przetwarzaniem w niżej wskazanych celach jest: ELEKTRO MED Grzegorz Pałkowski z siedzibą w Niepołomicach (NIP:683-149-14-75), dane do kontaktu: 12 288 91 40, biuro@elektromed.pl.

Cel przetwarzanie danych - w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji - zgodnie z art. 221 § 1 Kodeksu pracy pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. W zakresie wymienionych danych przetwarzanie następuje na podstawie przepisów prawa (Kodeks pracy). Podanie ich przez kandydata jest obowiązkiem wynikającym z Kodeksu pracy, w związku z czym pracodawca może ich wymagać. W pozostałym zakresie udostępnienie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Jeżeli przesłanych zostanie więcej danych niż to wynika wyraźnie z przepisów prawa (zakres danych wymienionych powyżej tj. Kodeks pracy i ewentualnie przepisy szczególne), takie zachowanie będzie traktowane, jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacyjnym.

W ramach obecnej rekrutacji dane będą przetwarzane przez maksymalnie 3 miesiące od daty złożenia CV lub do momentu wycofania zgody (na dodatkowe dane) lub skutecznego zgłoszenia sprzeciwu (w zależności, które zdarzenie miało wcześniej miejsce).
  Kategorie odbiorców danych:
 • upoważnieni pracownicy,
 • dostawcy systemów informatycznych/firmy informatyczne, z którymi współpracuje Administrator danych osobowych,
 • organy wymiaru sprawiedliwości (w sytuacji dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi),
 • firma rekrutacyjna - informujemy, że korzystamy z usług zewnętrznej firmy rekrutacyjnej Praca.pl Sp. z o.o.
  Prawa kandydata do pracy wobec przetwarzania danych:
 • dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • przenoszenia danych,
 • do sprostowania i usunięcia danych,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
 • wniesienia sprzeciwu - gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - w przypadku uzasadnionego interesu ADO.
  W toku przetwarzania danych nie będzie dochodziło do:
 • Profilowania;
 • Podejmowania decyzji w sposób całkowicie zautomatyzowany;
 • Transferu danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
APLIKUJ TERAZ

Back To Top