skip to Main Content

Praca: Specjalista ds. koordynacji finansowo-księgowej


Państwowe Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu

zatrudni na stanowisko:

Specjalista ds. koordynacji finansowo-księgowej
Miejsce pracy: Oświęcim

W ramach działu Inwestycji poszukiwany jest specjalista ds. koordynacji finansowo-księgowej, który przy współpracy z Kierownikiem Projektu oraz pozostałymi członkami zespołu będzie odpowiedzialny za realizację inwestycji (od przygotowania/weryfikacji wielobranżowej dokumentacji budowlanej do oddania budynku do użytkowania).


 Zakres obowiązków:

 • Kontrola formalno-rachunkowa dokumentów finansowych dotyczących realizowanych projektów oraz ich akceptacja od strony formalno-rachunkowej.
 • Dekretacja i księgowanie faktur, dowodów bankowych,
 • Analiza prawidłowości sald kont rozrachunkowych oraz kont bankowych,
 • Bieżąca kontrola terminowości zapłat z tytułu dokonanych zakupów.
 • Sporządzanie przelewów dotyczących dokumentów zakupów.
 • Bieżąca analiza zaewidencjonowanych kosztów w tym kontrola ponoszonych nakładów finansowych i ich zgodności z zatwierdzonym budżetem i harmonogramem projektu.
 • Uzgadnianie powiązań pomiędzy wybranymi kontami księgowymi jako element kontroli wewnętrznej wydatkowanych i posiadanych środków od instytucji finansującej.
 • Bieżące zapoznawanie się z aktualnymi aktami prawnymi, ustawami, rozporządzeniami związanymi z wykorzystywaniem środków przyznanych na realizację projektów
 • Sporządzanie list płac.
 • Ustalanie uprawnień i obliczanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego, prowadzenie kartotek ZUS, sporządzanie list płatniczych z ubezpieczenia społecznego.
 • koordynację finansowo-księgową projektu.
 • Przygotowywanie dokumentacji m.in. na potrzeby sprawozdawczości.
 • Udział w kontrolach i inspekcjach przeprowadzanych przez instytucje kontrolujące i finansujące projekty.
 • Udział w odbiorach prac wykonywanych w ramach realizowanych projektów- weryfikacja dokumentacji finansowo-księgowej.
 • Bieżące opracowywanie i analiza raportów oraz sprawozdań dla potrzeb projektów wraz z przygotowaniem danych,
 • Analiza projektu pod kątem klasyfikacji kosztów oraz klasyfikacji majątku trwałego.
 • Kontrola ponoszonych nakładów finansowych i ich zgodności z zatwierdzonym budżetem i harmonogramem projektu.
 • Udział w przygotowywaniu planów finansowych.
 • Bieżąca analiza wytycznych dotyczących realizowanego projektu pod katem prawidłowości kwalifikowania kosztów.
 • Dekretacja i księgowanie rachunków z tytułu umów zlecenie, o dzieło, honorariów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz sporządzania przelewów.
 • Analiza prawidłowości sald kont bankowych.
 • Sporządzanie dokumentów księgowych do prowadzonych kont analitycznych i syntetycznych,
 • Bieżące wsparcie zespołu oraz zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów.

Wymagania kwalifikacyjne:

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne (preferowane: finanse, rachunkowość).
 • Minimum trzyletnie doświadczenie pracy w finansach, kontrolingu, księgowości.
 • Doświadczenie w pracy na projektach finansowanych ze środków zewnętrznych
 • Znajomość zagadnień Finansowo-Księgowych.
 • Bardzo dobra organizacja pracy, dokładność, umiejętność analitycznego myślenia.
 • Umiejętność pracy w zespole i umiejętność pracy pod presją czasu.
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Firma: Jacobs
 • Miejsce pracy: małopolskie / Kraków
 • Opublikowano: dzisiaj

 •  As a Project Accountant, you will be joining our in-house corporate accounting department. With a great combination of comprehensive accounting knowledge, skillful specialists and commitment to company’s success, Project...

Firma: Jacobs
 • Miejsce pracy: małopolskie / Kraków
 • Opublikowano: dzisiaj

 • Key responsibilities of our General Ledger Intercompany Accountant include:Reconciliation of balance sheet accountsSupporting global Intercompany reconciliation, analyze variances and initiate corrective actionsPreparation of...

Firma: Elettric 80 Sp. z o.o.
 • Miejsce pracy: małopolskie / Kraków
 • Opublikowano: wczoraj

 • Wymagania:wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: Finanse, Rachunkowość, Zarządzanie)2-3 letnie doświadczenie na stanowisku w obszarze księgowościdobra, praktyczna znajomość zasad finansowo -...

Firma: Accenture Sp. z o. o.
 • Miejsce pracy: małopolskie / Kraków
 • Opublikowano: wczoraj

 •  Job Description:Performing RTR activities (including MEC) for applicable client entities according to proceduresCompleting knowledge transfer planPreparing Balance Sheet accounts reconciliationsSupporting automation process...

Back To Top