skip to Main Content

Praca: Specjalista


Urząd Statystyczny w Krakowie
Dyrektor Urzędu Statystycznego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:

Specjalista
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 70272

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa, samodzielna, wymagająca odpowiedzialności i dobrej organizacji pracy. Kontakt z instytucjami współpracującymi. Udział w szkoleniach, seminariach i konferencjach. Praca na drugim piętrze budynku. Występują bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku (za wyjątkiem parteru) przez osoby niepełnosprawne ruchowo: schody, brak windy. Wymuszona pozycja ciała, praca siedząca z przewagą wysiłku umysłowego, z wykorzystaniem komputera i monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy dziennie oraz innych urządzeń biurowych. Oświetlenie sztuczne i naturalne.

Zakres zadań

 • Ewidencjonuje i dekretuje dokumenty w systemie finansowo-księgowym
 • Analizuje i monitoruje prawidłowość realizacji dochodów i wydatków budżetowych jednostki
 • Przygotowuje dane do sporządzania sprawozdawczości finansowej z wykonania dochodów i wydatków
 • Analizuje prawidłowość i realność zapisów księgowych i sald
 • Dokonuje wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych
 • Obsługuje bankowe systemy informatyczne
 • Obsługuje system TREZOR - "Systemu Obsługi Budżetu Państwa"

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego

 • Znajomość ustawy o finansach publicznych i rachunkowości budżetowej
 • Znajomość programów finansowo - księgowych, np. Płatnik
 • Ogólna znajomość ustawy o statystyce publicznej i ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Poszukiwanie informacji
 • Współpraca
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu obsługi programów finansowo - księgowych
 • Orientacja na klienta / interesanta
 • Myślenie analityczne
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 • Miejsce pracy: małopolskie / Kraków
 • Opublikowano: 2020-11-25

 • Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań::•       krajowe lub zagraniczne delegacje służbowe•      ...

Firma: Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
 • Miejsce pracy: małopolskie / Kraków
 • Opublikowano: 2020-11-13

 • Warunki pracy- praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji,- praca związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, wymagająca koncentracji, dokładności,-...

Back To Top