skip to Main Content

Praca: Specjalista


Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 76149

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji,


- praca związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, wymagająca koncentracji, dokładności,


- obsługa innych urządzeń biurowych,


-obsługa klienta zewnętrznego,


- na stanowisku występuje oświetlenie sztuczne, sufitowe górne oraz naturalne dzienne - okna,


- narzędzia pracy: komputer, drukarka, telefon, faks, kserokopiarka, niszczarka,


 

Zakres zadań

 • Planuje wydatki budżetowe przeznaczone na inwestycje i remonty oraz wstępnie ocenia celowość zaciągania zobowiązań finansowych
 • Prowadzi sprawy eksploatacyjne, remontowe i inwestycyjne
 • Prowadzi sprawy z zakresu planowania i wykonywania inwestycji dotyczących przejść granicznych, ich modernizacji i remontów
 • Opracowuje wnioski o pozyskanie środków z sektorowych programów operacyjnych UE
 • Współdziała z zainteresowanymi instytucjami w zakresie rozwiązań infrastruktuty przejść granicznych
 • Archiwizuje dokumenty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w administracji lub do 1 roku w danym obszarze
 • Znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem zadań na oferowanym stanowisku pracy
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niewykonywanie pracy w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 2141) ani niewspółpracowanie ze wskazanymi organami bezpieczeństwa państwa
 • Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Prawo jazdy kat. B
 • Uprawnienia w zakresie ekzploatacji i montażu urządzeń elektrycznych do 1 KV
 • Umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków
 • Umiejętność dokonywania analizy dostępnych informacji i podejmowania na jej podstawie decyzji
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawnych
 • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji)
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Firma: Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie
 • Miejsce pracy: małopolskie / Nowy Sącz
 • Opublikowano: 2021-04-13

 • Warunki pracy Budynek nie posiada przystosowanie dla osób niepełnosprawnych: podjazdy, windy oraz sanitariaty spełniające normy dla osób niepełnosprawnych. 1. praca biurowa; 2. wymuszona pozycja ciała związana z...

Firma: Urząd Statystyczny w Krakowie
 • Miejsce pracy: małopolskie / Kraków
 • Opublikowano: 2021-04-12

 • Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, samodzielna, wymagająca odpowiedzialności i dobrej organizacji pracy. Kontakt z instytucjami współpracującymi. Udział w szkoleniach, seminariach i konferencjach. Praca na...

Firma: Urząd Statystyczny w Krakowie
 • Miejsce pracy: małopolskie / Kraków
 • Opublikowano: 2021-04-12

 • Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, samodzielna, wymagająca odpowiedzialności i dobrej organizacji pracy. Kontakt z instytucjami współpracującymi. Udział w szkoleniach, seminariach i konferencjach. Praca na...

Firma: Komenda Powiatowa Policji w Proszowicach
 • Miejsce pracy: małopolskie / Proszowice
 • Opublikowano: 2021-03-19

 • Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, - obsługa kompytera powyżej 4 godzin dziennie - praca przy sztucznym oświetleniu Zakres zadań wykonywanie zadań w zakresie spraw osobowych policjantów i pracowników oraz...