skip to Main Content

Praca: Starszy ekspert skarbowy


Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy ekspert skarbowy
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 61929

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji
- praca związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu
pracy, wymagająca koncentracji, dokładności,
- obsługa innych urządzeń biurowych,
- narzędzia pracy: komputer, drukarka,telefon,faks, kserokopiarka , niszczarka,
- na stanowisku występuje oświetlenie sztuczne, sufitowe górne oraz naturalne dzienne - okna,
- w budynku znajduje się winda oraz toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych,
- przed budynkiem znajduje się podjazd umożliwiający osobom niepełnosprawnym dostęp do budynku

Zakres zadań

 • Prowadzenie postępowań podatkowych, w tym : w sprawach określania wysokości przychodu/ dochodu, wysokości zobowiązania podatkowego, wysokości zaliczek na podatek, wysokości nadpłaty, wysokości straty poniesionej przez podatnika, wysokości odsetek za zwłokę, wpłat z zysku, kwoty zwrotu różnicy podatku, kwoty zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy : nieujawnionych źródeł przychodów oraz przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu ; ustalenie zobowiązań podatkowych ; orzekanie w sprawach odpowiedzialności spadkobierców, następców prawnych , podmiotów przekształconych oraz płatników za zobowiązania podatkowe.
 • Prowadzenie postępowań podatkowych, w sprawach określania wysokości zobowiązania podatkowego oraz wysokości odsetek za zwłokę, ustalanie zobowiązań podatkowych , orzekanie w sprawach odpowiedzialności spadkobierców, następców prawnych, podmiotów przekształconych oraz płatników za zobowiązania podatkowe, nadpłaty,
 • Wydawanie postanowień w sprawach przedłużenia terminu zwrotu podatku,
 • Orzekanie w zakresie kar porządkowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w danym obszarze lub powyżej 4 lat w administracji
 • Umiejętność argumentowania ; konieczna jest asertywność oraz umiejętność przekonywania ; może być wymagana umiejętność konsultacji kwestii drażliwych,
 • Znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem zadań na oferowanym stanowisku pracy .
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niewykonywanie pracy w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j.Dz.U.z 2020 poz.306) ani niewspółpracowanie ze wskazanymi organami bezpieczeństwa państwa .
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji).
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawnych ,
 • Umiejętność redagowania pism.
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Firma: Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
 • Miejsce pracy: małopolskie / Kraków
 • Opublikowano: 2020-08-31

 • Warunki pracy- praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji- praca związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, wymagająca koncentracji,...

Firma: Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
 • Miejsce pracy: małopolskie / Nowy Sącz
 • Opublikowano: 2020-08-31

 • Warunki pracy- praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji,- obsługa klienta zewnętrznego,- praca związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasupracy,...

Firma: Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
 • Miejsce pracy: małopolskie / Nowy Sącz
 • Opublikowano: 2020-08-31

 • Warunki pracy- praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji,- praca związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasupracy, wymagająca koncentracji, dokładności,-...

Firma: Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
 • Miejsce pracy: małopolskie / Kraków
 • Opublikowano: 2020-08-24

 • Warunki pracy- praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji,- obsługa klienta zewnętrznego,- praca związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasupracy,...

Back To Top