skip to Main Content

Praca: Starszy ekspert skarbowy


Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy ekspert skarbowy
Miejsce pracy: Nowy Sącz
Ogłoszenie o naborze Nr 67533

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji,
- obsługa klienta zewnętrznego,
- praca związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu
pracy, wymagająca koncentracji, dokładności,
- obsługa innych urządzeń biurowych,
- na stanowisku występuje oświetlenie sztuczne, sufitowe górne oraz naturalne dzienne - okna,
- budynek i węzeł sanitarny nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
- narzędzia pracy: komputer, drukarka, telefon, faks, kserokopiarka, niszczarka.

Zakres zadań

 • Typowanie podmiotów do czynności sprawdzających, kontroli podatkowej i postępowań podatkowych oraz sporządzanie planów kontroli,
 • zarządzanie ryzykiem zewnętrznym, w tym identyfikacja obszarów zagrożeń mogących mieć wpływ na prawidłowość wypełniania obowiązków podatkowych i celnych oraz prowadzenie rejestru ryzyka w tym zakresie,
 • pozyskiwanie informacji mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego, w tym o wydatkach i wartości mienia zgromadzonego przez podatnika,
 • dokonywanie czynności sprawdzających,
 • analizowanie oświadczeń o stanie majątkowym.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w danym obszarze lub powyżej 4 lat w administracji
 • Umiejętność argumentowania. Konieczna jest asertywność oraz umiejętność przekonywania. Może być wymagana umiejętność konsultacji kwestii drażliwych,
 • znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem zadań na oferowanym stanowisku,
 • niepełnienie służby zawodowej ani niewykonywanie pracy w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2020 poz.306, z późn. zm) ani niewspółpracowanie ze wskazanymi organami bezpieczeństwa państwa.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność interpretacji przepisów prawnych,
 • umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji),
 • umiejętnosć pracy pod presją czasu i odpornosć na stres,
 • umiejętność redagowania pism.
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Firma: Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
 • Miejsce pracy: małopolskie / Kraków
 • Opublikowano: 2020-08-31

 • Warunki pracy- praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji- praca związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, wymagająca koncentracji,...

Firma: Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
 • Miejsce pracy: małopolskie / Nowy Sącz
 • Opublikowano: 2020-08-31

 • Warunki pracy- praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji,- praca związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasupracy, wymagająca koncentracji, dokładności,-...

Back To Top