skip to Main Content

Praca: Starszy inspektor


Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Nowy Targ
Ogłoszenie o naborze Nr 69339

Warunki pracy

Praca samodzielna, biurowa, wyjazdy w celu przeprowadzania kontroli przeciwpożarowej w jednostkach podległych. Narzędzia i materiały pracy: zestaw komputerowy, niszczarka, telefon, faks. Pomieszczenie biurowe znajduje się na II piętrze, oświetlenie naturalne, sztuczne. Przy wejściu do budynku znajduje się winda zewnętrzna dla osób niepełnosprawnych oraz winda wewnątrz budynku. Odpowiednio dostosowane pomieszczenie higieniczno - sanitarne dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku. Szerokość ciągów komunikacyjnych, drzwi wewnętrznych dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Zakres zadań

 • prowadzenie wymaganych szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 • opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego i tabeli należności sprzętu gaśniczego dla jednostek i komórek organizacyjnych oraz prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
 • prowadzenie dokumentacji z przeglądów kontrolnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, sporządza plany pracy i harmonogramy kontroli,
 • prowadzenie postępowań szkodowych/ wyjaśniających w zakresie dotyczącym sprzętu przeciwpożarowego,
 • zgłaszanie potrzeb finansowych z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla jednostek i komórek organizacyjnych KPP w Nowym Targu przy opracowaniu planów finansowych,
 • monitorowanie stanu przestrzegania zakazu palenia wyrobów tytoniowych w miejscach niedozwolonych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego realizacji obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • znajomość przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów regulujących odpowiedzialność majątkową policjantów i pracowników Policji
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Firma: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
 • Miejsce pracy: małopolskie / Kraków
 • Opublikowano: 2020-10-17

 • Warunki pracyZagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.W przypadku pracy biurowej w siedzibie...

Firma: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
 • Miejsce pracy: małopolskie / Kraków
 • Opublikowano: 2020-10-17

 • Warunki pracyZagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.W przypadku pracy biurowej w siedzibie...

Firma: Komenda Powiatowa Policji w Miechowie
 • Miejsce pracy: małopolskie / Miechów
 • Opublikowano: 2020-10-07

 • Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:Praca wykonywana jest w systemie jednozmianowym w budynku Komendy Powiatowej Policji w Miechowie przy ul. B. Prusa 3. Praca o różnym...

Firma: Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie
 • Miejsce pracy: małopolskie / Kraków
 • Opublikowano: 2020-10-07

 • Warunki pracy•praca administracyjno – biurowa z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych, w podstawowym wymiarze czasu pracy,•brak warunków szkodliwych i uciążliwych,•narzędzia pracy – komputer, inne...

Back To Top