skip to Main Content

Praca: Starszy inspektor


Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 81051

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,

 • okresowe spiętrzenie zadań oraz konieczność wykonywania zadań w krótkich terminach,

 • kontakt z klientami zewnętrznymi urzędu.


Podstawowym narzędziem pracy jest komputer. Na stanowisku nie występują uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy. Stanowisko pracy znajduje się na IX piętrze w budynku wielokondygnacyjnym. Budynek posiada windę.

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy związane z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, w tym m. in. 1) prowadzi ewidencję absencji pracowniczych oraz rozlicza czas pracy pracowników jednostki; 2) realizuje uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem; 3) sporządza skierowania na badania lekarskie pracowników; 4) rejestruje i wyrejestrowuje pracowników oraz członków ich rodzin w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych; 5) organizuje służbę przygotowawczą dla nowo zatrudnionych pracowników.
 • Koordynuje i czuwa nad terminowością sporządzania pierwszej oceny oraz ocen okresowych pracowników.
 • Koordynuje sprawy związane z rozwojem zawodowym pracowników, w tym planuje i organizuje szkolenia dla pracowników jednostki oraz inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 • Prowadzi sprawozdawczość w zakresie spraw kadrowych, w tym sporządza sprawozdania statystyczne i dotyczące służby cywilnej w jednostce.
 • Inicjuje i współpracuje w tworzeniu i aktualizowaniu procedur wewnętrznych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Prowadzi sprawy w zakresie staży absolwenckich i praktyk studenckich, współpracuje z urzędami pracy oraz uczelniami wyższymi.
 • Czuwa nad terminowością szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Wprowadza i aktualizuje dane pracowników w programie kadrowym.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obsłudze kadrowej w tym min. 1 rok w administracji publicznej LUB co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obsłudze kadrowej w tym min. 1 rok w administracji publicznej
 • znajomość/umiejętność obsługi programu kadrowo-płacowego,
 • znajomość ustawy kodeks pracy,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej wraz z aktami wykonawczymi,
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,
 • znajomość obsługi modułu ZUS ePłatnik,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • rzetelność i terminowość,
 • organizacja pracy własnej,
 • samodzielność i inicjatywa,
 • umiejętność współpracy,
 • skuteczna komunikacja,
 • systematyczność, dokładność,
 • biegła obsługa komputera oraz pakietu MS Office.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość/umiejętność obsługi programu Symfonia ERP Kadry i Płace.
 • Praktyka w sporządzaniu deklaracji dotyczących składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 • Praktyka w naliczaniu wynagrodzeń oraz obsługa procesów płacowych.
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Firma: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
 • Miejsce pracy: małopolskie / Kraków
 • Opublikowano: dzisiaj

 • Warunki pracy Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych oraz prowadzeniem kontroli w różnych urzędach; praca w terenie, w różnych warunkach; praca w napięciu i pod presją czasu z uwagi na kontrolowanie bardzo...

Firma: Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach
 • Miejsce pracy: małopolskie / Gorlice
 • Opublikowano: 2021-07-26

 • Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godz. dziennie, kierowanie pojazdami służbowymi Zakres zadań administruje i utrzymuje w sprawności systemy informatyczne wymienione w odpowiednich...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 • Miejsce pracy: małopolskie / Kraków
 • Opublikowano: 2021-07-23

 • Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych, - praca...

Firma: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Myślenicach
 • Miejsce pracy: małopolskie / Myślenice
 • Opublikowano: 2021-07-23

 • Warunki pracy Prowadzenie kontroli i oględzin na terenie powiatu myślenickiego (praca na wysokości, wymagająca pełnej sprawności psychoruchowej oraz kierowania samochodem na wyposażeniu Inspektoratu), Praca biurowa z...