skip to Main Content

Praca: Starszy kontroler rozliczeń


Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy kontroler rozliczeń
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 67569

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji,
- praca związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu
pracy, wymagająca koncentracji, dokładności,
- obsługa innych urządzeń biurowych,
- narzędzia pracy:komputer,drukarka, faks,telefon,kserokopiarka, niszczarka
- na stanowisku występuje oświetlenie sztuczne, sufitowe górne oraz naturalne dzienne - okna,
- w budynku znajduje się winda oraz toaleta na parterze przystosowana dla osób niepełnosprawnych,
- budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Prowadzenie ewidencji przypisów,odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków i ceł,
 • Dokonywanie rozliczeń z tytułu wpłat,nadpłat, zaległości oraz zwrotów podatków i ceł oraz wydawanie postanowień w tym zakresie,
 • Rozliczanie i przekazywanie wpływów uprawnionym podmiotom,
 • Przyjmowanie zabezpieczeń majątkowych , o których mowa w art. 38a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne,
 • Obsługa rachunków bankowych w zakresie poboru podatków, ceł i niepodatkowych należności budżetowych oraz sum depozytowych,
 • Prowadzenie ewidencji i rozliczanie sum depozytowych,
 • Przeprowadzanie rozliczeń rachunkowo- kasowych pracowników komórki organizacyjnej egzekucji administracyjnej,
 • Prowadzenie ewidencji grzywien, mandatów, kar pieniężnych, kosztów egzekucyjnych związanych z dochodzonymi należnościami i innych należności nałożonych na podstawie właściwych przepisów prawnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub w pracy biurowej
 • Łatwość komunikacji ; konieczny jest otwarty stosunek do klienta oraz umiejetność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły,
 • Znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem zadań na oferowanym stanowisku pracy,
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niewykonywanie pracy w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 306) ani niewspółpracowanie ze wskazanymi organami bezpieczeństwa państwa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji)
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Firma: Genpact PL
 • Miejsce pracy: małopolskie / Kraków
 • Opublikowano: 2020-09-20

 • Tasks:Processing financial documents received from suppliers or employees of the customer following the standard operating proceduresChecking suppliers details in the systemEntering data correctly in the systemSending cases...

Firma: NetWorkS! sp. z o.o.
 • Miejsce pracy: małopolskie / Kraków
 • Opublikowano: 2020-08-26

 • Opis zadań na stanowisku:Obsługa umów najmu/dzierżawy w zakresie administracyjnym, kosztowym oraz prawnymUdział w przetargach (przygotowanie i złożenie stosownych dokumentów)Negocjowanie warunków umów pod kątem...

Back To Top