skip to Main Content

Praca: Starszy księgowy


Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy księgowy
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 67279

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji
- praca związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu
pracy, wymagająca koncentracji, dokładności
- obsługa innych urządzeń biurowych
- na stanowisku występuje oświetlenie sztuczne, sufitowe górne oraz naturalne dzienne - okna
- w budynku znajduje się winda
- budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Prowadzenie rachunkowości Izby.
 • Realizowanie planu finansowego.
 • Sporządzanie sprawozdań budżetowych, udział w sporządzaniu sprawozdań finasowych Izby.
 • Prowadzenie wymaganych ewidencji i dokumentacji księgowych.
 • Obsługa rachunków bankowych Izby.
 • Prowadzenie kasy Izby.
 • Prowadzenie obsługi finansowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 • Prowadzenie obsługi finansowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego administracji lub pracy biurowej
 • Łatwość komunikacji, konieczny jest otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły.
 • Znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem zadań wymienionych w opisie.
 • Znajomość zasad księgowości i rachunkowości.
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niewykonywanie pracy w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 306) ani niewspółpracowanie ze wskazanymi organami bezpieczeństwa państwa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Back To Top