skip to Main Content

Praca: Starszy referent


Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 67917

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji,
- praca związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu
pracy, wymagająca koncentracji, dokładności,
- obsługa innych urządzeń biurowych,
- na stanowisku występuje oświetlenie sztuczne, sufitowe górne oraz naturalne dzienne - okna,
- w budynku znajduje się winda oraz toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych,
- budynek posiada podjazd umożliwiający osobom niepełnosprawnym dostęp do budynku.

Zakres zadań

 • prowadzenie ewidencji podatników i płatników
 • przyjmowanie i weryfikowanie dokumentów wyboru form opodatkowania podatników podatku dochodowego
 • weryfikowanie i rejestrowanie w systemie e-Deklaracje pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz zawiadomienia o ich odwołaniu
 • udzielanie pisemnych informacji podmiotom uprawnionym w zakresie własciwości komórki
 • udostępnianie danych zgromadzonych w CRP KEP podmiotom uprawnionym
 • wydawanie zaświadczeń o nadaniu NIP i informacji o nadanym NIP
 • gromadzenie, przechowywanie i aktualizowanie dokumentacji związanej z nadaniem NIP

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w administracji lub w pracy biurowej
 • Łatwość komunikacji, konieczny otwarty stosunek do klienta. Umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • Znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem zadań na oferowanym stanowisku pracy
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niewykonywanie pracy w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 306) ani niewspółpracowanie ze wskazanymi organami bezpieczeństwa państwa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność czytania i analizy przepisów prawnych
 • umiejętność redagowania pism
 • umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji)
 • umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Firma: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie
 • Miejsce pracy: małopolskie / Kraków
 • Opublikowano: 2020-10-20

 • Warunki pracyInspektorat zajmuje kompleks pomieszczeń obejmujących: parter, III, IV i V piętro w budynku biurowym, wyposażonym w windę. Stanowisko wyposażone zgodnie ze standardami w meble biurowe, komputer i sprzęt...

Firma: Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
 • Miejsce pracy: małopolskie / Nowy Targ
 • Opublikowano: 2020-10-14

 • Warunki pracy- praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji- praca związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, wymagająca koncentracji,...

Firma: Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
 • Miejsce pracy: małopolskie / Kraków
 • Opublikowano: 2020-10-08

 • Warunki pracy- praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji- praca związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, wymagająca koncentracji,...

Firma: Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
 • Miejsce pracy: małopolskie / Kraków
 • Opublikowano: 2020-10-08

 • Warunki pracy- praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji, - praca związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, wymagająca koncentracji, dokładności,...

Back To Top