skip to Main Content

Praca: Wizytator


Kuratorium Oświaty w Krakowie
Małopolski Kurator Oświaty poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Wizytator
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 68085

Warunki pracy

Wyjazdy służbowe, w tym wykonywanie czynności służbowych ( kontrole szkół i placówek oświatowych) poza siedzibą urzędu. W siedzibie urzędu pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, oraz dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie urzędu oraz poza nim. Większość czynności na terenie urzędu jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, prowadzenie rozmów, uczestniczenie w spotkaniach.
Stanowisko pracy w urzędzie zlokalizowane w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.
Pomieszczenia Kuratorium mieszczą się w budynku przy ul. Szlak 73,jest winda, nie ma podjazdu.

Zakres zadań

 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego w szkole lub placówce w zakresie oceny stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek,
 • monitorowanie działań szkoły lub placówki, zbieranie i analiza informacji o działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki.sprawowanie nadzoru pedagogicznego w szkole lub placówce w zakresie oceny stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek.
 • dokonywanie oceny stanu i warunków działalności szkół i placówek pod względem legalności, kontrolowanie działań dyrektorów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w nadzorowanych szkołach i placówkach oświatowych.monitorowanie działań szkoły lub placówki, zbieranie i analiza informacji o działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki.
 • sprawowanie nadzoru pedagogiczny poprzez wspomaganie pracy szkół i placówek, analizowanie wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego, promowanie wykorzystania ewaluacji w procesie doskonalenia jakości działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki.dokonywanie oceny stanu i warunków działalności szkół i placówek pod względem legalności, kontrolowanie działań dyrektorów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w nadzorowanych szkołach i placówkach oświatowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z edukacją na stanowisku pedagogicznym ( w przypadku nauczyciela akademickiego w szkole wyższej)
 • posiadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego ( w przypadku nauczyciela akademickiego wymagane jest potwierdzenie statusu nauczyciela akademickiego w formie zaświadczenia o aktualnie trwającym stosunku pracy i nie jest wymaganie posiadanie stopnia awansu zawodowego),
 • ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania ( wymaganie konieczne w przypadku nauczyciela akademickiego nawet jeżeli spełnia inne warunki) albo co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli albo dwuletni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Zobacz podobne oferty

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego
  • Miejsce pracy: małopolskie / Nowy Sącz
  • Opublikowano: 2020-08-26

  • Pomoc nauczycielowi w organizowaniu i prowadzeniu pracy opiekunczo-wychowawczej. Staż w godz. 8.00-16.00Wymagania konieczne:Wykształcenie: średnie zawodowe, brak

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu
  • Miejsce pracy: małopolskie / Rabka-Zdrój
  • Opublikowano: 2020-08-21

  • wykonywanie obowiązków pedagoga szkolnego zgodnie z rozporządzeniem MENWymagania konieczne:Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brakUprawnienia: Przygotowanie pedagogiczneUprawnienia: praca z dziećmi, udzielanie...

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy Limanowa
  • Miejsce pracy: małopolskie / Tymbark
  • Opublikowano: 2020-08-21

  • nauczyciel wspomagający-nauczyciel specjalistaWymagania konieczne:Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), pedagogiczneWymagania inne:kurs lub studia podyplomowe ze specj. teflopedagiki

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu
  • Miejsce pracy: małopolskie / Sromowce Wyżne
  • Opublikowano: 2020-08-19

  • prowadzenie zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych, doradztwo zawodoweWymagania konieczne:Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brakWymagania inne:poziom wykształcenia: studia I...

  Back To Top