skip to Main Content
Krajowy Fundusz Szkoleniowy Dla Województwa Małopolskiego

Krajowy fundusz szkoleniowy dla województwa małopolskiego

Krajowy fundusz szkoleniowy, jak co roku, wspiera rynek pracy województwa małopolskiego, tworząc możliwości kształcenia ustawicznego osób aktywnie poszukujących zatrudnienia. W każdym województwie potrzeby przedstawiają się nieco inaczej, ale województwo małopolskie, jako jedno z tych obdarzonych największym potencjałem, ma zagwarantowaną ilość środków, która z pewnością mogłaby pomóc wielu osobom poprawić nieco ich sytuację życiową.

Przede wszystkim wykształcenie

Zawody deficytowe w małopolskim są obszarem, który paradoksalnie może rozwinąć się najbardziej w kolejnych latach. Jest to spowodowane tym, że Krajowy Fundusz Szkoleniowy, opierając się na danych z Barometru Zawodów, przygotowuje pakiet szkoleń, które mogą podjąć bezrobotni bez względu na swoje wcześniejsze doświadczenie zawodowe. Chodzi tu o wykwalifikowanie osób do dość ścisłej specjalizacji – mają one za zadanie jak najpełniej zniwelować braki kadrowe, które często dotyczą zawodów związanych z wykonywaniem bardzo prostych czynności fizycznych. Mogą być one wykonywane zarówno przez kobiety, jak i przez mężczyzn, jak również częściowo przez osoby niepełnosprawne.

Nadrzędnym celem Krajowego Funduszu Szkoleniowego, jest zawsze tworzenie jak najlepszych warunków, służących niwelowaniu bezrobocia na danym obszarze. Wsparcie szkoleniowe dotyczy również osób, które nie zdobyły świadectwa dojrzałości. Kolejną grupą, którą wspiera fundusz jest grupa osób, które są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem z różnych przyczyn.

Back To Top