skip to Main Content

Praca: Specjalista


Kuratorium Oświaty w Krakowie
Małopolski Kurator Oświaty poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 68949

Warunki pracy

Praca biurowa. W siedzibie urzędu pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, oraz dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie urzędu oraz poza nim. Większość czynności na terenie urzędu jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca
z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, prowadzenie rozmów, uczestniczenie w spotkaniach. Stanowisko pracy w urzędzie zlokalizowane w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Biuro w budynku 9-piętrowym (winda, bez podjazdu).

Zakres zadań

 • prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków budżetowych według klasyfikacji budżetowej oraz ewidencji sum depozytowych;
 • bieżące uzgadnianie stanów kont księgowych, sporządzanie zestawień, sprawozdań budżetowych oraz przygotowywanie materiałów do sporządzenia rocznych sprawozdań finansowych;
 • bieżące kompletowanie, dekretowanie i kontrola dokumentów księgowych w celu prowadzenia prawidłowej ewidencji;
 • sporządzania wydruków z komputerowej ewidencji księgowej i analizowanie zgodności realizowanych wydatków z planem budżetowym;
 • przygotowywanie materiałów do okresowych analiz wykonania dochodów i wydatków ponoszonych przez Kuratorium Oświaty w Krakowie w celu przekazania do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 • archiwizacja dokumentacji ze stanowiska prac.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • Posiada pełną zdolność do czynności prawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Posiada umiejętność analitycznego myślenia, dokładność, samodzielność, komunikatywność i terminowość oraz umiejętność obsługi komputerowych programów biurowych i finansowo-księgowych.
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Firma: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie
 • Miejsce pracy: małopolskie / Kraków
 • Opublikowano: 2020-10-06

 • sprzedaż artykułów przemysłowychWymagania konieczne:Zawód: Pozostali sprzedawcy sklepowi (ekspedienci)Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak, kierunek: lub wyższeWymagania inne:komputer, kasa fiskalna, kultura...

Firma: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie
 • Miejsce pracy: małopolskie / Kraków
 • Opublikowano: 2020-10-06

 • Obliczenie wynagrodzeń, prowadzenie wszystkich etapów procesu kadrowegoWymagania konieczne:Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brakJęzyk: ukraiński, w mowie - A1 - początkujący, w piśmie - A1 -...

Firma: Sądecki Urząd Pracy
 • Miejsce pracy: małopolskie / Nowy Sącz
 • Opublikowano: 2020-10-06

 • Pracownik lobby:- dbanie o czystość sali dla gości - zbieranie tacek- wywożenie śmieci Możliwe miejsce pracy ul. Prażmowskiego 11 (CH Gołąbkowice)Godziny pracy:11:00 - 17:00 -23:00Wymagania konieczne:Wykształcenie:...

Firma: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie
 • Miejsce pracy: małopolskie / Kraków
 • Opublikowano: 2020-10-06

 • udział w wytwarzaniu wyrobów, przygotowanie surowców, dodatków i materiałów pomocniczych do produkcji, używanie maszyn i urządzeń, utrzymanie czystości na stanowisku pracyWymagania konieczne:Wykształcenie: brak lub...

Back To Top