skip to Main Content
Chrzanów

Chrzanów

Powiat chrzanowski, należący do podregionu oświęcimskiego województwa małopolskiego cechuje się wysoką, jak na małopolski rynek pracy, stopą bezrobocia. Według danych GUS, na koniec stycznia 2013r. stopa bezrobocia w powiecie wynosiła 17%. Wśród bezrobotnych przeważali mężczyźni, a w strukturze wiekowej osób bezrobotnych najliczniejsze grupy stanowiły osoby między 25 a 35 rokiem życia oraz osoby młode, które nie ukończyły 25 roku życia.

Siedzibą powiatu chrzanowskiego jest Chrzanów – piąte miasto województwa małopolskiego pod względem liczby zamieszkującej je ludności. Według danych z 30 czerwca 2010 miasto miało 38 989 mieszkańców, a jego powierzchnia wynosiła 38km2. Miasto położone jest nad rzeką Chechło (lewym dopływem Wisły), na pograniczu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej i Wyżyny Śląskiej Praca Chrzanów.

Osoby poszukujące zatrudnienia na terenie Chrzanowa powinny uzbroić się w cierpliwość, ponieważ ze względu na dość duże bezrobocie panujące w regionie, poszukiwania pracy mogą zająć nawet parę miesięcy. W mieście dominuje branża spożywcza, a także mięsna, samochodowa i budowlana. Największymi pracodawcami regionu są norweski koncern Hydro,  niemiecka grupa Seppeler,  Zakłady Mięsne „UNIMIĘS” oraz fabryka samochodów Valeo, zlokalizowana przy autostradzie A4. Ponadto, Chrzanów to także ośrodek handlowo-usługowym, na którego terenie działa kilka dużych marketów oraz centrum handlowe.

Back To Top