skip to Main Content
Zakopane

Zakopane

Zakopane wielu z nas kojarzy się z wypoczynkiem, turystyką i zimowym szaleństwem, stąd nic dziwnego że często określa się je mianem „zimowej stolicy Polski”. Funkcja tego miasta nie ogranicza się jednak jedynie do aspektów przyrodniczych i turystycznych. Zakopane, jako jedno z największych miast południowej części województwa małopolskiego, jest miastem powiatowym i siedzibą powiatu tatrzańskiego.  Jego powierzchnia wynosi 84km2, a liczba mieszkańców to 27 tysięcy. Co ciekawe, część obszaru miasta zajmuje Tatrzański Park Narodowy.

Ze względu na charakterystyczną lokalizację oraz piękno zakopiańskiego krajobrazu, gospodarka zarówno powiatu jak i samego miasta zorientowana jest na rolnictwo i turystykę. W regionie tym nie występują żadne większe zakłady przemysłowe czy produkcyjne, których istnienie jest surowo zabronione ze względu na Tatrzański Park Narodowy. W mieście króluje branża usługowa i handlowa, w tym głównie branża turystyczna, hotelarska i gastronomiczna. Zatrudnienie znalazła w nich duża część lokalnej społeczności Praca Zakopane. Co ważne, wielu mieszkańców Zakopanego i okolic prowadzi własną działalność gospodarczą, a w strukturze przedsiębiorstw dominują firmy z sektora prywatnego

Mimo braku większych zakładów pracy, na tle innych rolniczo-turystycznych regionów Polski, Zakopane charakteryzuje się dość niskim poziomem bezrobocia. Dane ze stycznia 2013r. pokazują, że procentowy udział osób bezrobotnych na rynku pracy wynosi 13,2%, czyli zaledwie o 0,9% więcej niż średnia w całym województwie.

Back To Top