skip to Main Content
Gorlice

Gorlice

Gorlice to miasto powiatowe, siedziba powiatu gorlickiego, położone we wschodniej części województwa małopolskiego. Od centrum stolicy województwa – Krakowa, Gorlice oddalone są o ponad 100 km w linii prostej w kierunku południowo-wschodnim. Liczba ludności tego miasta to 28 tysięcy, a jego powierzchnia wynosi 23,5km2. 61% powierzchni Gorlic stanowią użytki rolne, 10% użytki leśne.

Powiat gorlicki jest powiatem rolno-przemysłowym, przy czym przemysł zlokalizowany jest w głównym ośrodku miejskim tego regionu, czyli w Gorlicach. Miasto jest ośrodkiem przemysłu naftowego, maszynowego i drzewnego. W Gorlicach znajduje się podstrefa Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC, zlokalizowanej głównie na terenie województwa podkarpackiego. Miejsca pracy w Gorlicach zapewniają działające na jego terenie podmioty gospodarcze, których jest blisko 2,5 tysiąca. Większość z nich to mikroprzedsiębiorstwa, zatrudniające zaledwie kilku pracowników. W strukturze przedsiębiorstw działają jednak duże zakłady produkcyjne i przemysłowe, stanowiące główne zakłady pracy w regionie. Należą do nich:

  • Grupa Kapitałowa „Glinik” S.A.,
  • Przedsiębiorstwo Materiałów Izolacyjnych „Matizol” S.A.,
  • Gorlickie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego „Forest” Sp. z o.o.,
  • SEVERT Polska Sp. z o.o.,
  • Gór Stal sp. z o.o.

Aktualne oferty pracy w Gorlicach i powiecie gorlickim dostępne są na Praca Gorlice, w lokalnej prasie oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Back To Top