skip to Main Content
Sucha Beskidzka

Sucha Beskidzka

Sucha Beskidzka jest niewielkim miastem, położonym w południowo-zachodniej części województwa, stanowiącym siedzibę powiatu suskiego. Miasto zajmuje powierzchnię 27,6 km2 a liczba jego mieszkańców to 9,5 tysiąca. Charakterystyczną cechą Suchej Beskidzkiej jest jej położenie geograficzne w niewielkiej kotlinie na skraju Beskidu Makowskiego i Beskidu Małego, u ujścia rzeki Stryszawki do Skawy.  Powierzchnia miasta w 44% składa się z użytków rolnych i w aż 43% z użytków leśnych Praca Sucha Beskidzka.

Według danych statystycznych, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suchej Beskidzkiej na koniec stycznia 2013r. zarejestrowanych było 4,3 tysiąca bezrobotnych, co stanowi 12,9% wszystkich aktywnych ekonomicznie mieszkańców powiatu. Średnie wynagrodzenie w tym mieście wynosi 2800 zł brutto miesięcznie.

Sucha Beskidzka to główny ośrodek handlowy, usługowy i przemysłowy powiatu. W mieście znajdują się zakłady przemysłu elektronicznego, meblarskiego i spożywczego, w których zatrudnienie znalazła znaczna część lokalnej społeczności. Ponadto, ze względu na swoje malownicze położenie oraz duży udział gruntów leśnych w strukturze powierzchniowej powiatu, gospodarka regionu Suchej Sądeckiej opiera się w pewnej mierze na turystyce. Z drugiej strony, mimo dość rozległych gruntów ornych, powiat suski nie należy do powiatów typowo rolniczych, ze względu na bardzo słabą jakość występujących na nim gleb. Duża ilość zakładów pracy oraz niskie bezrobocie sprawiają, że powiat suski jest jednym z najprężniej rozwijających się regionów województwa małopolskiego.

Back To Top