skip to Main Content
Nowy Sącz

Nowy Sącz

Nowy Sącz jest trzecim co do liczby mieszkańców (84,3 tys. osób) i trzecim co do powierzchni  (57,6 km2) miastem w województwie małopolskim. Od centrum Krakowa oddalony jest około 70 km w linii prostej w kierunku południowo-wschodnim. Nowy Sącz jest miastem na prawach powiatu oraz siedzibą powiatu nowosądeckiego. Stanowi ono główny ośrodek handlowy, usługowy, turystyczny i przemysłowy Sądecczyzny.

Jako jedno z głównych miast Małopolski, Nowy Sącz charakteryzuje się bardzo dobrze rozwiniętą gospodarką, o czym świadczy niski poziom bezrobocia panujący w mieście. W styczniu 2013r. stopa bezrobocia w Nowym Sączu wynosiła 11,7%, czyli o 0,6% mniej niż średnia w województwie. Zgoła inaczej przedstawia się sytuacja w całym powiecie nowosądeckim, powiat ten znajduje się bowiem na 3 miejscu w województwie wśród powiatów o najwyższym bezrobociu. Procentowy udział osób bezrobotnych w tym regionie wynosi aż 19,1%.

Osoby poszukujące pracy w Nowym Sączu, na zatrudnienie mogą liczyć głównie w branży przemysłowej, gdzie potrzebni są zarówno pracownicy fizyczni, jak i wykwalifikowana kadra specjalistów Praca Nowy Sącz. Głównymi pracodawcami miasta, zatrudniającymi ponad 500 osób są:

  • w branży budownictwa: Fakro,
  • w branży kolejowej: Newag,
  • w branży spożywczej: Konspol,
  • w branży górniczej: Nowosądecka Fabryka Urządzeń Górniczych „Nowomag” S.A. – członek Grupy Famur,
  • w branży przemysłowej: Wiśniowski,
  • w branży produktów węglowych i technicznych : SGL CARBON SA.
Back To Top