skip to Main Content
Krynica-Zdrój

Krynica-Zdrój

Krynica-Zdrój nazywana także Krynicą Górską należy do powiatu nowosądeckiego w województwie małopolskim, jest także siedzibą gminy miejsko-wiejskiej noszącą taką samą nazwę.

Końcem 2013 roku miasto liczyło 11 361 mieszkańców, z czego ponad 61 procent ludności to osoby w wieku produkcyjnym. Na każde 1000 mieszkańców Krynicy pracuje 320, co stanowi znacznie większą wartość niż w województwie małopolskim, czy nawet w całej Polsce. W 2015 roku stopa bezrobocia w tym mieście wynosiła 21,4 procent. Ponad 50 procent pracujących ogółem, zatrudnionych jest w sektorze rolniczym.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Krynicy wynosi 3142 PLN brutto, czyli około 76 procent przeciętnego wynagrodzenia w naszym kraju.

Ponieważ Krynica-Zdrój jest miastem uzdrowiskowym, w którym znajdują się liczne sanatoria, ośrodki wypoczynkowe, hotele, restauracje itp. zaobserwować można duże zapotrzebowanie na przedstawicieli takich zawodów jak: lekarz (różnej specjalności), rehabilitant, kelner/kelnerka, kucharz, pomoc kuchenna, pokojowa itp. Zatrudnienia można szukać m.in. w Uzdrowisku Krynica – Żegiestów SA i licznych ośrodkach sanatoryjno-turystycznych. Z uwagi na to, że w okolicach miasta znajdują się liczne stoki narciarskie, w sezonie rośnie także zapotrzebowanie na instruktorów sportów zimowych oraz pracowników obsługi hotelowej.

Back To Top