skip to Main Content
Rabka-Zdrój

Rabka-Zdrój

Gmina Rabka-Zdrój jest gminą miejsko-wiejską położoną w powiecie nowotarskim. Położona jest w południowej części województwa i zajmuje obszar 69 km2.  Jej strukturę administracyjną tworzą: miasto Rabka-Zdrój (zajmujące powierzchnię 36 km2 i będące najważniejszym ośrodkiem gospodarczo-kulturalnym regionu)  oraz 3 sołectwa (Chabówka, Ponice, Rdzawka). Dzięki charakterystycznemu mikroklimatowi i zasobom wód mineralnych Miasto Rabka-Zdrój jest znanym w kraju uzdrowiskiem, a funkcję uzdrowiskową pełni od połowy XIX wieku.

Na terenie Rabki-Zdrój nie funkcjonują duże zakłady przemysłowe. Przedsiębiorczość na tym terenie koncentruje się głównie wokół obsługi turystów, handlu, budownictwa i usług medycznych, co powiązane jest z uzdrowiskowym charakterem miejscowości. Nic więc dziwnego, że głównymi pracodawcami są tutaj szpitale uzdrowiskowe. Przedsiębiorstwa działające w Rabce-Zdroju to w większości mikro- i małe firmy, w tym 82% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Rozwój innych gałęzi gospodarczych (takich jak gastronomia, usługi hotelarskie, czy handel) związany jest z przebywającymi w Rabce-Zdroju turystami i kuracjuszami. Jedną z istotnych branż mającą znaczny udział w branżach ogółem, jest działalność noclegowogastronomiczna, jednak jej rozwój nie jest wystarczająco dynamiczny.

Na zatrudnienie w Rabce-Zdroju liczyć mogą osoby związane z najbardziej rozwiniętymi w tym regionie branżami gospodarki, a więc głównie związanymi z działalnością uzdrowiskową, praca Rabka-Zdrój. Pracę znajdą tu lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, rehabilitanci, specjaliści medyczni, kelnerzy, kucharze i pracownicy hotelarstwa.

Back To Top