skip to Main Content
Brzeszcze

Brzeszcze

Brzeszcze są miastem i gminą położonymi w obszarze Małopolski Zachodniej, na granicy województwa małopolskiego i śląskiego, najdalej na zachód wysuniętą gminą województwa małopolskiego. Co ważne dla gospodarki regionu, gmina leży w paśmie najbardziej zurbanizowanych i uprzemysłowionych terenów województwa małopolskiego. Ludność Brzeszcz stanowi 14,1% ludności powiatu oświęcimskiego, przy czym według danych z 12 grudnia 2012 r. miasto liczyło 11 691 mieszkańców.

Pod względem gospodarczym gmina charakteryzuje się słabą aktywnością zawodową mieszkańców i stosunkowo niskim wskaźnikiem zatrudnienia. Zdecydowana większość mieszkańców utrzymuje się z pracy poza rolnictwem, duży jest udział gospodarstw domowych utrzymujących się wyłącznie lub głównie z emerytur lub rent.

Na ponad 5,8 tysiąca pracujących na terenie gminy 4,7 tysiąca osób pracuje w sektorze publicznym, nieco ponad 1 tysiąc w sektorze prywatnym. Oznacza to, że 81% pracujących w gminie przypada na sektor publiczny, wobec 48% średnio w skali województwa, praca Brzeszcze.

Na terenie miasta funkcjonuje jeden duży zakład przemysłowy: Kopalnia Węgla Kamiennego Brzeszcze, będący podstawą zatrudnienia lokalnej społeczności.

Back To Top