skip to Main Content
Województwo Małopolskie

Województwo małopolskie

Województwo małopolskie położone jest w południowej części Polski, od południa graniczy z Republiką Słowacką, od wschodu z województwem podkarpackim, od zachodu z województwem śląskim i od północy z województwem świętokrzyskim. Województwo zajmuje powierzchnię 15,2 tys. km² i jest jednym z mniejszych w Polsce (12 miejsce w kraju). Pod względem liczby mieszkańców (3,3 miliona osób) województwo znajduje się na 4 miejscu w kraju. Stolicą Małopolski i jednocześnie jej największym miastem jest Kraków.

Województwo małopolskie jest czwartym województwem w kraju z najniższą stopą bezrobocia. W styczniu 2013r. procentowy udział bezrobotnych w ogólnej liczbie osób  zdolnych do pracy w tym regionie wynosił 12,3%. Pod tym względem województwo małopolskie wyprzedzają jedynie: województwo wielkopolskie, ze stopą bezrobocia na poziomie 10,6%, województwo mazowieckie (11,4%) i województwo śląskie (11,9%).

Województwo małopolskie pod względem gospodarczym jest jednym z najważniejszych województw w kraju, wytwarza bowiem 7,4% polskiego PKB. Na terenie Małopolski działalność prowadzi ponad 330 tysięcy podmiotów gospodarczych, reprezentujących wszelkie możliwe gałęzie przemysłu. Co więcej, Małopolska jest jedynym regionem w Polsce, na terenie którego licznie występują złoża ropy naftowej i gazu ziemnego, a także złoża siarki, gipsów, cynku i ołowiu. Duża część mieszkańców województwa zatrudniona jest w handlu i usługach, a także w zlokalizowanym w kilkunastu miejscach przemyśle.

Back To Top