skip to Main Content
Olkusz

Olkusz

Miasto Olkusz, pod względem liczby ludności, znajduje się na 6 miejscu wśród wszystkich miast województwa małopolskiego. Położone jest w powiecie olkuskim,  na zachodnich obrzeżach Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej nad rzeką Babą. Od centrum Krakowa dzieli je zaledwie 35 km w kierunku północno-zachodnim. Populacja Olkusza liczy ok. 36,5 tysiąca osób, a jego powierzchnia wynosi 25,5 km2.

Mimo, że Olkusz jest jednym z największych miast województwa, olkuski rynek pracy na tle innych regionów województwa małopolskiego wypada dość niekorzystnie Praca Olkusz. W styczniu 2013r. w urzędzie pracy zarejestrowanych było 8,1 tysiąca bezrobotnych, czyli prawie 16,5% wszystkich zdolnych do pracy w regionie osób. Przeciętne zarobki w tym regionie kształtują się na poziomie 3200 zł brutto miesięcznie.

Duży poziom bezrobocia  w powiecie olkuskim uwarunkowany jest faktem, że gospodarka powiatu w dużej mierze bazuje na rolnictwie, turystyce i rekreacji. Głównym ośrodkiem miejskim powiatu jest Olkusz, stanowiący jedno z centrów górnictwa rud cynkowo-ołowiowych w Polsce. Stąd nic dziwnego, że największe zakłady pracy Olkusza i powiatu olkuskiego związane są właśnie z przemysłem wydobywczym  i hutnictwem cynku i ołowiu. Do zakładów tych zaliczyć można kopalnię Olkusz-Pomorzany, Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” oraz fabrykę naczyń „Emalia Olkusz” S.A. Pozostałe podmioty gospodarcze działające na obszarze miasta to głównie firmy handlowe i usługowe.

Back To Top