skip to Main Content
Bochnia

Bochnia

Bochnia to drugie, obok Wieliczki, miasto województwa małopolskiego nierozerwalnie związane z przemysłem wydobywczym soli kamiennej. Bardzo ważną ze względów gospodarczych cechą Bochni jest jej strategiczne położenie pomiędzy dwoma głównymi miastami województwa – Krakowem i Tarnowem . Miasto jest siedzibą powiatu bocheńskiego, zajmuje powierzchnię 29,9 km2, a liczba jego mieszkańców przekracza 30 tysięcy.

O wysokim poziomie rozwoju gospodarczego powiatu bocheńskiego i samej Bochni świadczy niska stopa bezrobocia, która aktualnie wynosi około 12,1%. Osoby poszukujące zatrudnienia w tym rejonie nie powinny narzekać na brak ofert pracy, które związane są głównie z przetwórstwem przemysłowym, handlem hurtowym i detalicznym oraz usługami.  W kilku większych gminach powiatu bocheńskiego nadal dość istotną rolę odgrywa rolnictwo, dające zatrudnienie wiejskiej społeczności.

W Bochni zlokalizowana jest większość dużych firm działających na terenie powiatu Praca Bochnia. Największym zakładem w mieście jest wiodący producent i eksporter wysoko przetworzonych wyrobów ze stali  – „Stalprodukt” S.A. Do pozostałych dużych pracodawców regionu należą: Zakład Produkcji Urządzeń Chłodniczych Bolarus S.A., Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA oraz firmy: IGLOO, COLD i MAWI. Na terenie powiatu znajduje się również Zakład Produkcyjny Krakowskich Zakładów Zielarskich „Herbapol” S.A. oraz wiele przedsiębiorstw związanych z branżą spożywczą, m.in. Segafredo Zanetti Poland Sp.z.o.o (kawa), przetwórnia warzyw i owoców „Zamvinex”, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bochni oraz firma lodziarska „Gallod”.

 

Back To Top